Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 19. oktoober 2020 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidendi avaldus
 4.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71)
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allkirjastamine (kodukorra artikkel 79)
 10.Osaistungjärkude ajakava
 11.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 12.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 13.Esitatud dokumendid
 14.Tööplaan
 15.Digiteenuste õigusakt: siseturu toimimise täiustamine - Digiteenuste õigusakt ning kaubandus- ja tsiviilõiguse normide kohandamine veebis tegutsevatele äriüksustele - Digiteenuste õigusakt ja põhiõigustega seoses tekkivad probleemid - Tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistik - Tehisintellekti tsiviilvastutuse kord - Intellektuaalomandi õigused tehisintellekti tehnoloogiate arendamisel (arutelu)
 16.Hääletus
 17.Parlamendi koosseis
 18.Digiteenuste õigusakt: siseturu toimimise täiustamine - Digiteenuste õigusakt ning kaubandus- ja tsiviilõiguse normide kohandamine veebis tegutsevatele äriüksustele - Digiteenuste õigusakt ja põhiõigustega seoses tekkivad probleemid - Tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistik - Tehisintellekti tsiviilvastutuse kord - Intellektuaalomandi õigused tehisintellekti tehnoloogiate arendamisel (arutelu jätkamine)
 19.Euroopa hariduse tulevik COVID-19 kontekstis (arutelu)
 20.Komisjoni kohustused vastastikuse viisavabaduse valdkonnas vastavalt määruse (EL) 2018/1806 artiklile 7 (arutelu)
 21.Soovitus nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise ja juhtimise kohta (lühiettekanne)
 22.Raport ELi ja Moldova Vabariigi assotsieerimislepingu rakendamise kohta (lühiettekanne)
 23.Selgitused hääletuse kohta
 24.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (109 kb)
30/11/2020 10:50
  Kohalolijate nimekiri (31 kb)
02/12/2020 15:52
 
Protokoll (71 kb)
30/11/2020 10:50
  Kohalolijate nimekiri (11 kb)
02/12/2020 15:52
  Hääletustulemused (164 kb)
Ajutine väljaanne
27/10/2020 17:47
  Nimelise hääletuse tulemused (35 kb)
21/10/2020 19:19
 
Protokoll (256 kb)
30/11/2020 10:50
  Kohalolijate nimekiri (70 kb)
02/12/2020 15:52
  Hääletustulemused (422 kb)
Ajutine väljaanne
27/10/2020 17:47
  Nimelise hääletuse tulemused (129 kb)
21/10/2020 19:19
Viimane päevakajastamine: 30. november 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika