Indiċi 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti - Riżultati tal-votazzjonijiet
XML 966kPDF 431kWORD 162k
It-Tnejn, 19 ta' Ottubru 2020 - Brussell
 Abbrevjazzjonijiet u simboli

 1. Emenda tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 fir-rigward ta' miżuri speċifiċi dwar vetturi ta' tmiem is-serje tal-kategorija L b'rispons għat-tifqigħa tal-COVID-19 ***I

 2. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - EGF/2020/001 ES/Is-setturi anċillari għall-bini tal-vapuri fil-Galicia - Spanja

 3. Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

 4. Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill

 5. L-Att dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku

 6. L-Att dwar is-Servizzi Diġitali: adattament tar-regoli tad-dritt kummerċjali u ċivili għall-entitajiet kummerċjali li joperaw online

 7. L-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-kwistjonijiet li jinħolqu rigward id-drittijiet fundamentali

 8. Qafas tal-aspetti etiċi tal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji relatati

 9. Reġim ta' responsabbiltà ċivili għall-intelliġenza artifiċjali

 10. Drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali

 11. Rakkomandazzjoni lill-Kunsill u lill-VP/RGħ rigward l-implimentazzjoni u l-governanza tal-Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO)

 12. Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mar-Repubblika tal-Moldova

 13. Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-VP/RGħ dwar ir-relazzjonijiet mal-Belarussja

 14. Rakkomandazzjoni lill-VP/RGħ u lill-Kunsill fl-ambitu tat-tħejjija tal-10 proċess ta' rieżami tat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (TNP), tal-kontroll tal-armi nukleari u tal-opzjonijiet ta' diżarm nukleari

 15. Il-futur tal-edukazzjoni Ewropea fil-kuntest tal-COVID-19

 16. L-obbligi tal-Kummissjoni fil-qasam tar-reċiproċità tal-viżi b'konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2018/1806

 17. Politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro 2020

 18. L-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro fl-2020

 19. Id-deforestazzjoni

 20. L-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fil-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-UE

 21. Politika Agrikola Komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri u ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR ***I

 22. Politika agrikola komuni: finanzjament, ġestjoni u monitoraġġ ***I

 23. Politika Agrikola Komuni – emenda tar-Regolament tal-OKS u Regolamenti oħra ***I