Indeks 
Zapisnik
XML 118kPDF 254kWORD 71k
Ponedjeljak, 19. listopada 2020. - Bruxelles
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Izjava Predsjedništva
 4.Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica
 5.Sastav Parlamenta
 6.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta
 7.Sastav odbora i izaslanstava
 8.Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 71. Poslovnika)
 9.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 79. Poslovnika)
 10.Kalendar sjednica
 11.Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta
 12.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 13.Podnošenje dokumenata
 14.Plan rada
 15.Akt o digitalnim uslugama: poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta - Akt o digitalnim uslugama: prilagodba trgovinskih pravila i propisa u području građanskog prava za komercijalne subjekte koji posluju preko interneta - Akt o digitalnim uslugama i postavljena pitanja o temeljnim pravima - Okvir etičkih aspekata umjetne inteligencije, robotike i s njima povezanih tehnologija - Sustav građanskopravne odgovornosti za umjetnu inteligenciju - Prava intelektualnog vlasništva za razvoj tehnologija umjetne inteligencije (rasprava)
 16.Glasovanje
 17.Sastav Parlamenta
 18.Akt o digitalnim uslugama: poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta - Akt o digitalnim uslugama: prilagodba trgovinskih pravila i propisa u području građanskog prava za komercijalne subjekte koji posluju preko interneta - Akt o digitalnim uslugama i postavljena pitanja o temeljnim pravima - Okvir etičkih aspekata umjetne inteligencije, robotike i s njima povezanih tehnologija - Sustav građanskopravne odgovornosti za umjetnu inteligenciju - Prava intelektualnog vlasništva za razvoj tehnologija umjetne inteligencije (nastavak rasprave)
 19.Budućnost europskog obrazovanja u kontekstu bolesti COVID-19 (rasprava)
 20.Obveze Komisije u području viznog reciprociteta u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) 2018/1806 (rasprava)
 21.Preporuka Vijeću i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku o provedbi stalne strukturirane suradnje i upravljanju njome (PESCO) (kratko predstavljanje)
 22.Izvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Republike Moldove (kratko predstavljanje)
 23.Obrazloženja glasovanja
 24.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 25.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 26.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se zasjedanje koje je prekinuto u četvrtak 8. listopada 2020.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 17:02 h.


3. Izjava Predsjedništva

Predsjedatelj je dao izjavu o ubojstvu Samuela Patyja, profesora povijesti i zemljopisa, 16. listopada 2020. u Conflans Sainte-Honorineu (Francuska), od strane islamističkog teorista.

Naglasio je ključnu ulogu obrazovanja u borbi protiv terorizma te izrazio svoje saučešće rodbini Samuela Patyja i svom nastavnom osoblju u Francuskoj i drugdje.

Parlament je održao minutu šutnje u čast Samuela Patyja, svih žrtava terorizma i svih onih koji se svakodnevno bore protiv terorizma putem svojih zanimanja, predanosti i primjera koje daju.


4. Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica

Usvojeni su zapisnici sa sljedećih dnevnih sjednica: 5. listopada 2020., 6. listopada 2020., 7. listopada 2020. i 8. listopada 2020.


5. Sastav Parlamenta

Mairead McGuinness imenovana je članicom Europske komisije s učinkom od 12. listopada 2020.

Parlament je primio na znanje da, u skladu s člankom 7. stavkom 1. Akta o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima, to funkcija nije kompatibilna s izvršavanjem funkcije zastupnika u Europskom parlamentu, te je u skladu s člankom 4. stavcima 1. i 4. Poslovnika objavio da je njezino mjesto slobodno s učinkom od 12. listopada 2020.

Nadležna belgijska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Sare Matthieu umjesto Petre de Sutter na mjesto zastupnika u Europskom parlamentu s učinkom od 8. listopada 2020.

Parlament prima na znanje njezin izbor.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjeri valjanost zastupničkog mandata ili donese odluka o mogućem sporu Sara Matthieu sudjeluje na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja joj uz to pripadaju pod uvjetom da je prethodno izjavila da ne obnaša dužnost nespojivu s dužnošću zastupnice u Europskom parlamentu.


6. Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta

Nadležna grčka tijela dostavila su zahtjev za ukidanje imuniteta Ioannisu Lagosu radi pokretanja kaznenog postupka protiv njega.

U skladu s člankom 9 stavkom 1 Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – Odboru JURI.


7. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjedatelj je primio od Kluba zastupnika Verts/ALE sljedeće odluke o izmjenama sastava odbora i izaslanstava:

Odbor INTA: Sara Matthieu umjesto Anne Cavazzini

Odbor IMCO: Anna Cavazzini

Posebni odbor za borbu protiv raka: Manuela Ripa

Izaslanstvo za odnose s državama jugoistočne Azije: Sara Matthieu

Te odluke stupaju na snagu s današnjim datumom.


8. Pregovori prije prvog čitanja u Vijeću (članak 71. Poslovnika)

Predsjedatelj je objavio, na temelju članka 71. Poslovnika, odluke odbora TRAN i BUDG/ECON o stupanju u međuinstitucijske pregovore na temelju sljedećih izvješća:

—   Odbor TRAN: Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj godini željeznice (2021.) (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)). Izvjestiteljica: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020);

—   Odbor BUDG/ECON: Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o instrumentu za kreditiranje u javnom sektoru u okviru mehanizma za pravednu tranziciju (COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD)). Izvjestitelji: Henrike Hahn i Johan Van Overtveldt (A9-0195/2020).

Sukladno članku 71. stavku 2. Poslovnika, zastupnici i/ili klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu prije ponoći idućeg dana u pisanom obliku zatražiti utorka 20. listopada 2020. da se o odlukama o stupanju u pregovore glasuje.

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.


9. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 79. Poslovnika)

Predsjednik je priopćio da će zajedno s predsjednikom Vijeća potpisati u srijedu 21. listopada 2020. sljedeće akte usvojene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu prilagodbe godišnjeg predfinanciranja za razdoblje 2021. – 2023. (00033/2020/LEX - C9-0328/2020 - 2018/0322(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2016/798 u pogledu primjene pravila o sigurnosti željeznica i interoperabilnosti željezničkog sustava na izravnu vezu ispod Engleskog kanala (00032/2020/LEX - C9-0325/2020 - 2020/0161(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 514/2014 u pogledu postupka opoziva (00035/2020/LEX - C9-0324/2020 - 2020/0140(COD));

- Odluka Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/17/EZ u pogledu jednakovrijednosti pregleda usjeva na terenu koji se provode na sjemenskim usjevima žitarica u Ukrajini i o jednakovrijednosti sjemena žitarica proizvedenog u Ukrajini (00038/2020/LEX - C9-0323/2020 - 2020/0053(COD)).

- Odluka Europskog parlamenta i Vijeća o ovlašćivanju Francuske da u pregovorima dogovori, potpiše i sklopi međunarodni sporazum o dopuni Ugovora između Francuske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o izgradnji i upravljanju od strane privatnih koncesionara izravnom vezom ispod Engleskog kanala (00031/2020/LEX - C9-0322/2020 - 2020/0160(COD)).


10. Kalendar sjednica

Predsjedatelj je priopćio da je na sjednicama Konferencije predsjednika 6. i 15. listopada 2020. odlučio, u dogovoru s predsjednicima klubova zastupnika, s obzirom na situaciju u vezi s bolešću COVID-19 te kako bi se Parlamentu omogućilo da obavlja svoje ključne funkcije i glasuje o važnim predmetima:

—   produljiti sadašnju sjednicu do petka, 23. listopada 2020.;

—   produljiti prvu sjednicu u studenome do petka, 13. studenoga 2020.

Revidirani privremeni kalendar za 2020. dostupan je na internetskim stranicama Parlementa.


11. Daljnje radnje poduzete na temelju stajališta i rezolucija Europskog parlamenta

Komunikacije Komisije o daljnjim radnjama poduzetima na temelju stajališta i rezolucija koje je usvojio Europski parlament tijekom sjednice u lipnju 2020. i prve sjednice u srpnju 2020. dostupne su na internetskoj stranici Parlamenta.


12. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Sljedeća pitanja za usmeni odgovor s raspravom uvrštena su na dnevni red (u skladu s člankom 136. Poslovnika):

—   O-000049/2020 koje je postavio Juan Fernando López Aguilar, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Obveze u području viznog reciprociteta u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) 2018/1806 (B9-0022/2020);

—   O-000052/2020 koje je postavila Sabine Verheyen, u ime Odbora CULT, Vijeću: Budućnost europskog obrazovanja u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 (B9-0020/2020);

—   O-000053/2020 koje je postavila Sabine Verheyen, u ime Odbora CULT, Komisiji: Budućnost europskog obrazovanja u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 (B9-0021/2020).


13. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) drugih institucija

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1367/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o primjeni odredaba Aarhuške konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša na institucije i tijela Zajednice (COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 145. stavkom 1. i člankom 146. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

JURI, LIBE

- Imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke (N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

2) odbora

- Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o provedbi stalne strukturirane suradnje i upravljanju njome (PESCO) (2020/2080(INI)) - AFET - Izvjestitelj: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

- Izvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Republike Moldove (2019/2201(INI)) - AFET - Izvjestitelj: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

- Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o odnosima s Bjelarusom (2020/2081(INI)) - AFET - Izvjestitelj: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

- Izvješće o Zakonu o digitalnim uslugama i pitanjima temeljnih prava (2020/2022(INI)) - LIBE - Izvjestitelj: Kris Peeters (A9-0172/2020)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 223/2014 u pogledu uvođenja posebnih mjera za svladavanje krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 (COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)) - EMPL - Izvjestiteljica: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1215/2009 o uvođenju izvanrednih trgovinskih mjera za zemlje i područja koji sudjeluju u Procesu stabilizacije i pridruživanja Europske unije ili su s njim povezani (COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)) - INTA - Izvjestitelj: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

- Izvješće o pravima intelektualnog vlasništva za razvoj tehnologija umjetne inteligencije (2020/2015(INI)) - JURI - Izvjestitelj: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

- Izvješće s preporukama Komisiji o Aktu o digitalnim uslugama: prilagodba odredbi trgovinskog i građanskog prava za poduzeća koja posluju na internetu (2020/2019(INL)) - JURI - Izvjestitelj: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

- Izvješće s preporukama Komisiji o sustavu građanskopravne odgovornosti za umjetnu inteligenciju (2020/2014(INL)) - JURI - Izvjestitelj: Axel Voss (A9-0178/2020)

- Izvješće s preporukama Komisiji o pravnom okviru EU-a za zaustavljanje i poništavanje globalnog krčenja šuma koje je uzrokovao EU (2020/2006(INL)) - ENVI - Izvjestiteljica: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

- Izvješće s preporukama Komisiji o Aktu o digitalnim uslugama: poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta (2020/2018(INL)) - IMCO - Izvjestitelj: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

- Izvješće o politici zapošljavanja i socijalnoj politici europodručja u 2020. (2020/2079(INI)) - EMPL - Izvjestiteljica: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

- Izvješće s preporukama Komisiji o okviru etičkih aspekata umjetne inteligencije, robotike i s njima povezanih tehnologija (2020/2012(INL)) - JURI - Izvjestitelj: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

- Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor (2019/2060(DEC)) - CONT - Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)

- Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (2019/2057(DEC)) - CONT - Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 168/2013 u pogledu posebnih mjera za vozila kategorije L na kraju serije kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 (COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)) - IMCO - Izvjestiteljica: Maria Grapini (A9-0190/2020)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva koji je podnijela Španjolska – (EGF/2020/001 ES/pomoćni sektori brodogradnje u Galiciji) (COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)) - BUDG - Izvjestiteljica: Valérie Hayer (A9-0192/2020)

- Izvješće o ekonomskim politikama europodručja u 2020. (2020/2078(INI)) - ECON - Izvjestitelj: Joachim Schuster (A9-0193/2020)


14. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda za drugu plenarnu sjednicu u listopadu 2020. (PE 659.661/PDOJ). U vezi s njim su predložene sljedeće izmjene (članak 158. Poslovnika):

Nakon savjetovanja s klubovima zastupnika predsjedateljica je predložila sljedeće izmjene konačnog prijedloga dnevnog reda:

Petak

Drugo glasovanje bit će otvoreno od 13:15 do 14:30.

Rezultati drugog glasovanja bit će objavljeni u 17:00.

Dodat će se treće glasovanje koje će biti otvoreno od 18:00 do 19:15.

Rezultati trećeg glasovanja bit će objavljeni u 21:30.

Naposljetku, predsjedateljica je izjavila da su glasovi raspodijeljeni na različitim sjednicama glasovanja na temelju broja amandmana. Informacije o raspodjeli glasova na različitim glasovanjima bit će dostupne na internetskoj stranici Parlamenta pod naslovom „Prioritetne informacije i dokumenti”. Ta raspodjela glasova i dalje bi se mogla mijenjati ovisno o konačnom broju amandmana i broju zahtjeva za glasovanje po dijelovima i odvojeno glasovanje.

Parlament se složio s tim prijedlozima .

Time je utvrđen plan rada.

Predsjedateljica je podsjetila da su s obzirom na pandemiju poduzete nove mjere kako bi se ograničilo širenje zaraze tijekom obavljanja aktivnosti Parlamenta. Predsjedateljica je izrazila žaljenje što se Parlament još ne može vratiti u Strasbourg i što je prisiljen ograničiti prisutnost zastupnika tijekom plenarne sjednice radi izbjegavanja zdravstvene krize koja je također pogodila Belgiju. Stoga će zastupnici koji se nalaze u svojim državama članicama također moći sudjelovati u raspravama iz njihovih ureda za vezu. Predsjedateljica je zahvalila svim klubovima zastupnika što su prihvatili te mjere kojima se Parlamentu omogućuje da održi živom europsku demokraciju.

PREDSJEDA: Klára DOBREV
potpredsjednica


15. Akt o digitalnim uslugama: poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta - Akt o digitalnim uslugama: prilagodba trgovinskih pravila i propisa u području građanskog prava za komercijalne subjekte koji posluju preko interneta - Akt o digitalnim uslugama i postavljena pitanja o temeljnim pravima - Okvir etičkih aspekata umjetne inteligencije, robotike i s njima povezanih tehnologija - Sustav građanskopravne odgovornosti za umjetnu inteligenciju - Prava intelektualnog vlasništva za razvoj tehnologija umjetne inteligencije (rasprava)

Izvješće s preporukama Komisiji o Aktu o digitalnim uslugama: poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta [2020/2018(INL)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Izvješće s preporukama Komisiji o Aktu o digitalnim uslugama: prilagodba trgovinskih pravila i propisa u području građanskog prava za komercijalne subjekte koji posluju preko interneta [2020/2019(INL)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Izvješće o Aktu o digitalnim uslugama i postavljenim pitanjima o temeljnim pravima [2020/2022(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Izvješće s preporukama Komisiji o okviru etičkih aspekata umjetne inteligencije, robotike i s njima povezanih tehnologija [2020/2012(INL)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Izvješće s preporukama Komisiji o sustavu građanskopravne odgovornosti za umjetnu inteligenciju [2020/2014(INL)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Axel Voss (A9-0178/2020)

Izvješće o pravima intelektualnog vlasništva za razvoj tehnologija umjetne inteligencije [2020/2015(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Marcos Ros Sempere (zamjenik izvjestitelja Ibána Garcíje Del Blanca), Stéphane Séjourné i Axel Voss predstavili su izvješće.

Govorili su Dita Charanzová (izvjestiteljica za mišljenje Odbora IMCO), Alexandra Geese (izvjestiteljica za mišljenje Odbora IMCO), Josianne Cutajar (izvjestiteljica za mišljenje Odbora TRAN), Izaskun Bilbao Barandica (izvjestiteljica za mišljenje Odbora TRAN), Petra Kammerevert (izvjestiteljica za mišljenje Odbora CULT), Patrick Breyer (izvjestitelj za mišljenje Odbora JURI), Assita Kanko (izvjestiteljica za mišljenje Odbora LIBE) i Marina Kaljurand (izvjestiteljica za mišljenje Odbora LIBE).

Govorila je Margrethe Vestager (izvršna potpredsjednica Komisije).

Govorili su Lina Gálvez Muñoz (izvjestiteljica za mišljenje Odbora EMPL), Adam Bielan (izvjestitelj za mišljenje Odbora IMCO), Svenja Hahn (izvjestiteljica za mišljenje Odbora IMCO), Cláudia Monteiro de Aguiar (izvjestiteljica za mišljenje Odbora TRAN), Andor Deli (izvjestitelj za mišljenje Odbora TRAN), Łukasz Kohut (izvjestitelj za mišljenje Odbora CULT), Pablo Arias Echeverría, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Christel Schaldemose, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Karen Melchior, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ID-a, Sergey Lagodinsky, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Kosma Złotowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a

PREDSJEDA: Pedro SILVA PEREIRA
potpredsjednik

Govorili su Emmanuel Maurel, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Sabrina Pignedoli, nezavisna zastupnica, Geoffroy Didier, Sylvie Guillaume, Liesje Schreinemacher, Alessandra Basso, Marcel Kolaja, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Clara Ponsatí Obiols, Andreas Schwab, Maria-Manuel Leitão-Marques, Moritz Körner, Christine Anderson, Kim Van Sparrentak, Geert Bourgeois, Sandra Pereira i Lefteris Nikolaou-Alavanos.

(Nastavak rasprave: točka 18 zapisnika od 19.10.2020.)


16. Glasovanje

Parlament je pristupio jedinstvenom glasovanju o:

—   Izmjena Uredbe (EU) br. 168/2013 u pogledu posebnih mjera za vozila kategorije L na kraju serije kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 168/2013 u pogledu posebnih mjera za vozila kategorije L na kraju serije kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Maria Grapini (A9-0190/2020);

—   Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji – EGF/2020/001 ES/pomoćni sektori brodogradnje u Galiciji
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva Španjolske – EGF/2020/001 ES/pomoćni sektori brodogradnje u Galiciji [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Valérie Hayer (A9-0192/2020).

Parlament se poziva da glasuje o odlukama u pogledu razrješnice za 2018.:

—   Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Europski gospodarski i socijalni odbor
Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor [2019/2060(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)

Glasovanje o prvom izvješću (A9-0078/2020) održano je 13. svibnja 2020. (točka 20 zapisnika od 13.5.2020.);

—   Razrješnica za 2018.: Opći proračun EU-a - Europsko vijeće i Vijeće
Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2018., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće [2019/2057(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Glasovanje o prvom izvješću (A9-0038/2020) održano je 13. svibnja 2020. (točka 20 zapisnika od 13.5.2020.).

Glasovanje je bilo moguće do 20:30.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja objavljuju se u utorak 20. listopada 2020. u 9:00.


17. Sastav Parlamenta

Miriam Dalli obavijestila je o svojem imenovanju za zastupnicu u nacionalnom parlamentu s učinkom od 19. listopada 2020.

Parlament to prima na znanje i utvrđuje slobodno zastupničko mjesto s učinkom od 19. listopada 2020., u skladu s člankom 7. stavkom 2. Akta o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima i člankom 4. stavcima 1. i 4. Poslovnika.


18. Akt o digitalnim uslugama: poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta - Akt o digitalnim uslugama: prilagodba trgovinskih pravila i propisa u području građanskog prava za komercijalne subjekte koji posluju preko interneta - Akt o digitalnim uslugama i postavljena pitanja o temeljnim pravima - Okvir etičkih aspekata umjetne inteligencije, robotike i s njima povezanih tehnologija - Sustav građanskopravne odgovornosti za umjetnu inteligenciju - Prava intelektualnog vlasništva za razvoj tehnologija umjetne inteligencije (nastavak rasprave)

Izvješće s preporukama Komisiji o Aktu o digitalnim uslugama: poboljšanje funkcioniranja jedinstvenog tržišta [2020/2018(INL)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Izvješće s preporukama Komisiji o Aktu o digitalnim uslugama: prilagodba trgovinskih pravila i propisa u području građanskog prava za komercijalne subjekte koji posluju preko interneta [2020/2019(INL)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Izvješće o Aktu o digitalnim uslugama i postavljenim pitanjima o temeljnim pravima [2020/2022(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Izvješće s preporukama Komisiji o okviru etičkih aspekata umjetne inteligencije, robotike i s njima povezanih tehnologija [2020/2012(INL)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Izvješće s preporukama Komisiji o sustavu građanskopravne odgovornosti za umjetnu inteligenciju [2020/2014(INL)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Axel Voss (A9-0178/2020)

Izvješće o pravima intelektualnog vlasništva za razvoj tehnologija umjetne inteligencije [2020/2015(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(Početak rasprave: točka 15 zapisnika od 19.10.2020.)

Govorili su Edina Tóth, Eva Kaili, Irena Joveva, Jean-Lin Lacapelle, Gwendoline Delbos-Corfield, Joachim Stanisław Brudziński, Tomasz Frankowski, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Gunnar Beck, Dace Melbārde, Pilar del Castillo Vera, Adriana Maldonado López, Maximilian Krah, Robert Roos i Henna Virkkunen.

PREDSJEDA: Marcel KOLAJA
potpredsjednik

Govorili su Brando Benifei, Jadwiga Wiśniewska, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Arba Kokalari, Antonius Manders i Tomislav Sokol.

Govorili su Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Axel Voss i Margrethe Vestager (izvršna potpredsjednica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 17 zapisnika od 20.10.2020. (A9-0181/2020, A9-0177/2020, A9-0186/2020 i A9-0176/2020) (amandmani); točka 21 zapisnika od 20.10.2020. (konačno glasovanje).


19. Budućnost europskog obrazovanja u kontekstu bolesti COVID-19 (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000052/2020) koje je postavila Sabine Verheyen, u ime Odbora CULT, Vijeću: Budućnost europskog obrazovanja u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 (B9-0020/2020)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000053/2020) koje je postavila Sabine Verheyen, u ime Odbora CULT, Komisiji: Budućnost europskog obrazovanja u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 (B9-0021/2020)

Victor Negrescu (umjesto podnositelja) obrazložio je pitanja.

Michael Roth (predsjedatelj Vijeća) i Ylva Johansson (povjerenica Komisije) odgovorili su na pitanja.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi u skladu s člankom 136. stavkom 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Sabine Verheyen, u ime Odbora CULT, o budućnosti europskog obrazovanja u kontekstu bolesti COVID-19 (2020/2760(RSP)) (B9-0338/2020).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9 zapisnika od 21.10.2020. (amandmani); točka 2 zapisnika od 22.10.2020. (konačno glasovanje).


20. Obveze Komisije u području viznog reciprociteta u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) 2018/1806 (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000049/2020) koje je postavio Juan Fernando López Aguilar, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Obveze u području viznog reciprociteta u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) 2018/1806 (B9-0022/2020)

Juan Fernando López Aguilar obrazložio je pitanje.

Ylva Johansson (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi u skladu s člankom 136. stavkom 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Juan Fernando López Aguilar, u ime Odbora LIBE, o obvezama Komisije u području viznog reciprociteta u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) 2018/1806 (2020/2605(RSP)) (B9-0339/2020).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 2 zapisnika od 22.10.2020.


21. Preporuka Vijeću i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku o provedbi stalne strukturirane suradnje i upravljanju njome (PESCO) (kratko predstavljanje)

Izvješće o Preporuci Europskog parlamenta Vijeću i potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o provedbi stalne strukturirane suradnje i upravljanju njome (PESCO) [2020/2080(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

Radosław Sikorski održao je predstavljanje.

Govorio je Josep Borrell Fontelles (potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 8 zapisnika od 20.10.2020. (amandmani); točka 21 zapisnika od 20.10.2020. (konačno glasovanje).


22. Izvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Republike Moldove (kratko predstavljanje)

Izvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Republike Moldove [2019/2201(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

Dragoş Tudorache održao je predstavljanje.

Govorio je Josep Borrell Fontelles (potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 8 zapisnika od 20.10.2020. (amandmani); točka 21 zapisnika od 20.10.2020. (konačno glasovanje).


23. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.

Iznimno se mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja koja sadrže najviše 400 riječi.


24. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se u dokumentu „Rezultati poimeničnih glasovanja”, koji je priložen zaspisniku sa sjednice te dostupan na internetskoj stranici Parlamenta, služe samo za informaciju i njima se ne mijenjaju rezultati glasovanja objavljeni na sjednici.

Elektronička verzija dokumenta redovito se ažurira tijekom najviše dva tjedna nakon posljednjeg dana plenarne sjednice.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


25. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 659.661/OJMA).


26. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 21:09 h.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Glavni tajnik

Predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Belka Marek, Benifei Brando, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eroglu Engin, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hautala Heidi, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Palop Eugenia, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Ispričani:

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

Zbog pandemije bolesti COVID-19, uspostavljen je sustav glasovanja na daljinu (prema Odluci Predsjedništva od 20. ožujka 2020. o dopuni svoje Odluke od 3. svibnja 2004. o Pravnilniku o glasovanju). Imena zastupnika koji su pristupili glasovanju navedena su u dokumentu "Poimenični rezultati glasovanja" koji je priložen zapisniku s dnevne sjednice i dostupan na internetskoj stranici Parlamenta.

Posljednje ažuriranje: 19. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti