Indiċi 
Minuti
XML 115kPDF 267kWORD 72k
It-Tnejn, 19 ta' Ottubru 2020 - Brussell
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 4.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti
 5.Kompożizzjoni tal-Parlament
 6.Talba għat-tneħħija tal-immunità
 7.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 8.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 71 tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 79 tar-Regoli ta' Proċedura)
 10.Kalendarju tas-sessjonijiet
 11.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 12.Mistoqsijiet għal tweġiba orali (tressiq)
 13.Dokumenti mressqa
 14.Ordni tal-ħidma
 15.Att dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku - Att dwar is-Servizzi Diġitali: adattament tar-regoli tad-dritt kummerċjali u ċivili għall-entitajiet kummerċjali li joperaw online - L-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-kwistjonijiet li jinħolqu rigward id-drittijiet fundamentali - Qafas tal-aspetti etiċi tal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji relatati - Reġim ta' responsabbiltà ċivili għall-intelliġenza artifiċjali - Drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali (dibattitu)
 16.Sessjoni ta' votazzjonijiet
 17.Kompożizzjoni tal-Parlament
 18.Att dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku - Att dwar is-Servizzi Diġitali: adattament tar-regoli tad-dritt kummerċjali u ċivili għall-entitajiet kummerċjali li joperaw online - L-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-kwistjonijiet li jinħolqu rigward id-drittijiet fundamentali - Qafas tal-aspetti etiċi tal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji relatati - Reġim ta' responsabbiltà ċivili għall-intelliġenza artifiċjali - Drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali (tkomplija tad-dibattitu)
 19.Il-futur tal-edukazzjoni Ewropea fil-kuntest tal-COVID-19 (dibattitu)
 20.L-obbligi tal-Kummissjoni fil-qasam tar-reċiproċità tal-viżi b'konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2018/1806 (dibattitu)
 21.Rakkomandazzjoni lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà rigward l-implimentazzjoni u l-governanza tal-Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO) (preżentazzjoni qasira)
 22.Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mar-Repubblika tal-Moldova (preżentazzjoni qasira)
 23.Spjegazzjonijiet tal-vot
 24.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 25.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 26.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Is-sessjoni li ġiet interrotta nhar il-Ħamis 8 ta' Ottubru 2020 tkompliet.


2. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.02.


3. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni dwar il-qtil, fis-16 ta' Ottubru 2020 f'Conflans Sainte-Honorine (Franza), ta' Samuel Paty, għalliem tal-istorja u l-ġeografija, minn terrorista Iżlamista.

Huwa insista fuq ir-rwol essenzjali tal-edukazzjoni fil-ġlieda kontra t-terrur, u sellem lill-familja u l-qraba ta' Samuel Paty u l-għalliema kollha, fi Franza u fi bnadi oħra.

Il-Parlament osserva minuta ta' silenzju biex ifakkar lil Samuel Paty, lill-vittmi kollha tat-terroriżmu u lil kull min jiġġieled kontrih kuljum permezz ta' xogħlu, l-impenn u l-eżempju tiegħu.


4. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti

Il-Minuti tas-seduti tad-dati tal-5 ta' Ottubru 2020, tas-6 ta' Ottubru 2020, tas-7 ta' Ottubru 2020 u tat-8 ta' Ottubru 2020 ġew approvati.


5. Kompożizzjoni tal-Parlament

Mairead McGuinness inħatret Membru tal-Kummissjoni Ewropea b'effett mit-12 ta' ottubru 2020.

Il-Parlament ħa nota li, bi qbil mal-Artikolu 7(1), tal-Att dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett, din il-kariga hija inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew u, bi qbil mal-Artikolu 4(1) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, ikkonstata l-vakanza tas-siġġu tagħha, b'effett mit-12 ta' Ottubru 2020.

L-awtoritajiet kompetenti Belġjani kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Sara Matthieu minflok Petra de Sutter bħala Membru tal-Parlament, b'effett mit-8 ta' Ottubru 2020.

Il-Parlament ħa nota tal-elezzjoni tagħha.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tagħha jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Sara Matthieu tieħu postha fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u tgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel tkun għamlet id-dikjarazzjoni li ma għandha ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


6. Talba għat-tneħħija tal-immunità

L-awtoritajiet kompetenti Griegi ppreżentaw talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Ioannis Lagos sabiex jibdew proċedimenti kriminali kontrih.

Skont l-Artikolu 9(1) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba ġiet irriferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


7. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva mingħand il-Grupp Verts/ALE id-deċiżjonijiet li ġejjin li jemendaw il-kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet:

Kumitat INTA: Sara Matthieu minflok Anna Cavazzini

Kumitat IMCO: Anna Cavazzini

Kumitat Speċjali għall-Ġlieda kontra l-Kanċer: Manuela Ripa

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Asja tan-Nofsinhar: Sara Matthieu

Dawn id-deċiżjonijiet jibda jkollhom effett mid-data tal-lum.


8. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 71 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar, f'konformità mal-Artikolu 71 tar-Regoli ta' Proċedura, id-deċiżjonijiet tal-Kumitati TRAN u BUDG/ECON li jidħlu f'negozjati interistituzzjonali abbażi tar-rapporti li ġejjin:

—   Kumitat TRAN: Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Sena Ewropea tal-Ferroviji (2021) (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)). Rapporteur: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020);

—   Kumitati BUDG/ECON: Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-faċilità ta' self tas-settur publiku skont il-Mekkaniżmu ta' Tranżizzjoni Ġusta (COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD)). Rapporteurs: Henrike Hahn u Johan Van Overtveldt (A9-0195/2020).

F'konformità mal-Artikolu 71(2) tar-Regoli ta' Proċedura, għadd ta' Membri jew grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju jistgħu jitolbu bil-miktub, qabel nofsillejl ta' għada, it-Tlieta 20 ta' Ottubru 2020, li d-deċiżjonijiet għal dħul f'negozjati jittieħed vot fuqhom.

In-negozjati jistgħu jibdew fi kwalunkwe ħin wara li tkun għaddiet din l-iskadenza jekk ma tkun tressqet l-ebda talba għal votazzjoni fil-Parlament dwar id-deċiżjoni meħuda għal dħul f'negozjati.


9. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 79 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President għarraf li, flimkien mal-President tal-Kunsill, nhar l-Erbgħa 21 ta' Ottubru 2020 se jiffirma l-atti li ġejjin, adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja:

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward tal-aġġustament tal-prefinanzjament annwali għas-snin mill-2021 sal-2023 (00033/2020/LEX - C9-0328/2020 - 2018/0322(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda d-Direttiva (UE) 2016/798, fir-rigward tal-applikazzjoni tar-regoli dwar is-sikurezza ferrovjarja u l-interoperabbiltà ferrovjarja fiċ-Channel Fixed Link (00032/2020/LEX - C9-0325/2020 - 2020/0161(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 514/2014 fir-rigward tal-proċedura tad-diżimpenn (00035/2020/LEX - C9-0324/2020 - 2020/0140(COD));

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/17/KE fir-rigward tal-ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa fl-Ukrajna fuq l-uċuħ tar-raba' li jipproduċu ż-żerriegħa taċ-ċereali u dwar l-ekwivalenza taż-żerriegħa taċ-ċereali prodotta fl-Ukrajna (00038/2020/LEX - C9-0323/2020 - 2020/0053(COD));

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tagħti s-setgħa lil Franza biex tinnegozja, tiffirma u tikkonkludi ftehim internazzjonali li jissupplimenta t-Trattat bejn Franza u r-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq dwar il-Bini u t-Tħaddim minn Konċessjonarji Privati ta' Channel Fixed Link (00031/2020/LEX - C9-0322/2020 - 2020/0160(COD)).


10. Kalendarju tas-sessjonijiet

Il-President informa li, waqt il-laqgħat tal-Konferenza tal-Presidenti tas-6 u l-15 ta' Ottubru 2020, iddeċieda, bi qbil mal-Presidenti tal-Gruppi politiċi, minħabba s-sitwazzjoni relatata mal-COVID-19 u sabiex il-Parlament ikun jista' jeżerċita l-funzjonijiet essenzjali tiegħu u jipproċedi bil-votazzjonijiet dwar dossiers importanti:

—   li jestendi dan il-perjodu ta' sessjoni sal-Ġimgħa 23 ta' Ottubru 2020;

—   li jestendi l-perjodu ta' sessjoni ta' Novembru I sal-Ġimgħa 13 ta' Novembru 2020.

Il-kalendarju proviżorju rivedut għall-2020 huwa disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.


11. Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjonijiet mill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda fir-rigward tal-pożizzjonijiet u tar-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjonijiet parzjali ta' Ġunju 2020 u Lulju I 2020 huma disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.


12. Mistoqsijiet għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet li ġejjin b'talba għal tweġiba orali segwita minn dibattitu ddaħħlu fl-aġenda (Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura):

—   O-000049/2020 imressqa minn Juan Fernando López Aguilar, f'isem il- Kumitat LIBE, lill-Kummissjoni: Obbligi fil-qasam tar-reċiproċità tal-viża skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2018/1806 (B9-0022/2020);

—   O-000052/2020 imressqa minn Sabine Verheyen, f'isem il- Kumitat CULT, lill-Kunsill: Il-futur tal-edukazzjoni Ewropea fil-kuntest tal-COVID-19 (B9-0020/2020);

—   O-000053/2020 imressqa minn Sabine Verheyen, f'isem il- Kumitat CULT, lill-Kummissjoni: Il-futur tal-edukazzjoni Ewropea fil-kuntest tal-COVID-19 (B9-0021/2020).


13. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) minn istituzzjonijiet oħra

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-emendar tar-Regolament (KE) Nru 1367/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Settembru 2006 dwar l-applikazzjoni għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta' Aarhus dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni tal-Pubbliku fit-Teħid ta' Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali (COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(COD))
F'konformità mal-Artikoli 145(1) u 146(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

JURI, LIBE

- Ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew (N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE))

irriferut

responsabbli :

ECON

2) mill-kumitati parlamentari

- Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà rigward l-implimentazzjoni u l-governanza tal-Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO) (2020/2080(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mar-Repubblika tal-Moldova (2019/2201(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

- Rapport fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar ir-relazzjonijiet mal-Belarussja (2020/2081(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

- Rapport dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-kwistjonijiet li jinħolqu rigward id-drittijiet fundamentali (2020/2022(INI)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Kris Peeters (A9-0172/2020)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 223/2014 fir-rigward tal-introduzzjoni ta' miżuri speċifiċi għall-indirizzar tal-kriżi tal-COVID-19 (COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1215/2009 li jintroduċi ċerti miżuri kummerċjali eċċezzjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fil-proċess ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew li huma marbutin miegħu (COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

- Rapport dwar drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali (2020/2015(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

- Rapport li jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar Att dwar is-Servizzi Diġitali: adattament tar-regoli tad-dritt kummerċjali u ċivili għall-entitajiet kummerċjali li joperaw online (2020/2019(INL)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

- Rapport li jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar reġim ta' responsabbiltà ċivili għall-intelliġenza artifiċjali (2020/2014(INL)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Axel Voss (A9-0178/2020)

- Rapport li jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar qafas legali tal-UE biex titwaqqaf u titreġġa' lura d-deforestazzjoni globali li l-UE hija responsabbli għaliha (2020/2006(INL)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

- Rapport li jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku (2020/2018(INL)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

- Rapport dwar l-impjiegi u l-politiki soċjali taż-żona tal-euro fl-2020 (2020/2079(INI)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

- Rapport b'rakkomandazzjonijiet għall-Kummissjoni dwar qafas tal-aspetti etiċi tal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji relatati (2020/2012(INL)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

- It-tieni rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 2019/2060(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)

- It-tieni rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima II – Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew 2019/2057(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 168/2013 fir-rigward ta' miżuri speċifiċi dwar vetturi ta' tmiem is-serje tal-kategorija L b'rispons għat-tifqigħa tal-COVID-19 (COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Maria Grapini (A9-0190/2020)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni minn Spanja (EGF/2020/001 ES/Is-setturi anċillari għall-bini tal-vapuri fil-Galicia) (COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Valérie Hayer (A9-0192/2020)

- Rapport dwar il-politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro 2020 (2020/2078(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Joachim Schuster (A9-0193/2020)


14. Ordni tal-ħidma

L-abbozz definittiv tal-aġenda għas-seduti plenarji ta' Ottubru II 2020 (PE 659.661/PDOJ) tqassam, u ġew proposti l-bidliet li ġejjin (Artikolu 158 tar-Regoli ta' Proċedura):

Wara konsultazzjoni mal-gruppi politiċi, il-President ippropona dawn il-bidliet li ġejjin fl-abbozz definittiv tal-aġenda:

Il-Ġimgħa

It-tieni sessjoni ta' votazzjoni se tkun miftuħa mis-13.15 sas-14.30.

Ir-riżultati tat-tieni sessjoni ta' votazzjoni se jitħabbru fil-17.00.

Se tiżded it-tielet sessjoni ta' votazzjoni, u se tkun miftuħa mis-18.00 sas-19.15.

Ir-riżultati tat-tielet sessjoni ta' votazzjoni se jitħabbru fid-21.30.

Il-President fl-aħħar ħabbar li l-votazzjonijiet tqassmu f'sessjonijiet ta' votazzjoni differenti skont in-numru ta' emendi. L-informazzjoni dwar it-tqassim tal-votazzjoniijet fis-sessjonijiet ta' votazzjoni differenti se tkun disponibbli fis-sit tal-internet tal-Parlament, fit-taqsima "Informazzjoni u dokumenti prijoritarji". Dan it-tqassim tal-votazzjonijiet jista' jerġa' jkun soġġett għal bidliet, skont in-numru finali ta' emendi u n-numru ta' talbiet għal votazzjonijiet maqsuma u votazzjonijiet separati.

Il-Parlament approva dawn il-proposti.

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.

Il-President fakkar li minħabba s-sitwazzjoni tal-pandemija ttieħdu miżuri ġodda sabiex jiġi limitat il-kontaġju filwaqt li tkompli l-attività tal-Parlament. Il-President esprima d-dispjaċir tiegħu li l-Parlament ma setax jirritorna Strasburgu u li kellu jillimita l-presenza tal-Membri fil-plenarja minħabba li l-kriżi sanitarja li laqtet ukoll lill-Belġju qed taggrava. Barra minn hekk, il-Membri preżenti fl-Istati Membri jistgħu jipparteċipaw fid-dibattiti mill-uffiċċji ta' kollegament ta' dawk l-Istati Membri. Hu rringrazzja l-gruppi politiċi kollha talli adottaw dawn il-miżuri li jippermettu lill-Parlament li jżomm ħajja d-demokrazija Ewropea.

PRESIDENZA: Klára DOBREV
Viċi President


15. Att dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku - Att dwar is-Servizzi Diġitali: adattament tar-regoli tad-dritt kummerċjali u ċivili għall-entitajiet kummerċjali li joperaw online - L-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-kwistjonijiet li jinħolqu rigward id-drittijiet fundamentali - Qafas tal-aspetti etiċi tal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji relatati - Reġim ta' responsabbiltà ċivili għall-intelliġenza artifiċjali - Drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali (dibattitu)

Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku [2020/2018(INL)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali: adattament tar-regoli tad-dritt kummerċjali u ċivili għall-entitajiet kummerċjali li joperaw online [2020/2019(INL)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Rapport dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-kwistjonijiet li jinħolqu rigward id-drittijiet fundamentali [2020/2022(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar qafas tal-aspetti etiċi tal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji relatati [2020/2012(INL)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar reġim ta' responsabbiltà ċivili għall-intelliġenza artifiċjali [2020/2014(INL)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Axel Voss (A9-0178/2020)

Rapport dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali [2020/2015(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Marcos Ros Sempere (flok ir-rapporteur Ibán García Del Blanco), Stéphane Séjourné u Axel Voss ippreżentaw ir-rapport.

Interventi ta': Dita Charanzová (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Alexandra Geese (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Josianne Cutajar (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Izaskun Bilbao Barandica (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Petra Kammerevert (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Patrick Breyer (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Assita Kanko (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE) u Marina Kaljurand (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE).

Intervent ta': Margrethe Vestager (Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Lina Gálvez Muñoz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Adam Bielan (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Svenja Hahn (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Cláudia Monteiro de Aguiar (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Andor Deli (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Łukasz Kohut (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Pablo Arias Echeverría f'isem il-Grupp PPE, Christel Schaldemose f'isem il-Grupp S&D, Karen Melchior f'isem il-Grupp Renew, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ID, Sergey Lagodinsky f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Kosma Złotowski f'isem il-Grupp ECR

PRESIDENZA: Pedro SILVA PEREIRA
Viċi President

Interventi ta': Emmanuel Maurel f'isem il-Grupp GUE/NGL, Sabrina Pignedoli Membru mhux affiljata, Geoffroy Didier, Sylvie Guillaume, Liesje Schreinemacher, Alessandra Basso, Marcel Kolaja, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Clara Ponsatí Obiols, Andreas Schwab, Maria-Manuel Leitão-Marques, Moritz Körner, Christine Anderson, Kim Van Sparrentak, Geert Bourgeois, Sandra Pereira u Lefteris Nikolaou-Alavanos.

(Tkomplija tad-dibattitu: punt 18 tal-Minuti tad-data 19.10.2020)


16. Sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni unika dwar:

—   Emenda tar-Regolament (UE) Nru 168/2013 fir-rigward ta' miżuri speċifiċi dwar vetturi ta' tmiem is-serje tal-kategorija L b'rispons għat-tifqigħa tal-COVID-19 ***I
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 168/2013 fir-rigward ta' miżuri speċifiċi dwar vetturi ta' tmiem is-serje tal-kategorija L b'rispons għat-tifqigħa tal-COVID-19 [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Maria Grapini (A9-0190/2020);

—   Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - EGF/2020/001 ES/Is-setturi anċillari għall-bini tal-vapuri fil-Galicia - Spanja
Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni minn Spanja - EFG/2020/001 ES/Is-setturi anċillari għall-bini tal-vapuri fil-Galicia [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Valérie Hayer (A9-0192/2020).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni dwar id-deċiżjonijiet li jikkonċernaw il-kwittanza għas-sena 2018:

—   Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
It-tieni rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [2019/2060(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Il-votazzjoni dwar l-ewwel rapport (A9-0078/2020) saret fit-13 ta' Mejju 2020 (punt 20 tal-Minuti tad-data 13.5.2020);

—   Kwittanza 2018: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
It-tieni rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill [2019/2057(DEC)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Il-votazzjoni dwar l-ewwel rapport (A9-0038/2020) saret fit-13 ta' Mejju 2020 (punt 20 tal-Minuti tad-data 13.5.2020).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sat-20h30.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet se jitħabbru għada t-Tlieta 20 ta' Ottubru 2020 fid-09.00.


17. Kompożizzjoni tal-Parlament

Miriam Dalli kkomunikat in-nomina tagħha bħala Membru tal-parlament nazzjonali b'effett mid-19 ta' Ottubru 2020.

Il-Parlament jieħu nota u jiddikjara l-vakanza tas-siġġu tiegħu b'effett mid-data 19 ta' Ottubru 2020, skont l-Artikolu 7(2) tal-Att dwar l-elezzjoni tal-membri tal-Parlament Ewropew b'suffraġju universali dirett u l-Artikolu 4(1) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura.


18. Att dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku - Att dwar is-Servizzi Diġitali: adattament tar-regoli tad-dritt kummerċjali u ċivili għall-entitajiet kummerċjali li joperaw online - L-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-kwistjonijiet li jinħolqu rigward id-drittijiet fundamentali - Qafas tal-aspetti etiċi tal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji relatati - Reġim ta' responsabbiltà ċivili għall-intelliġenza artifiċjali - Drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali (tkomplija tad-dibattitu)

Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku [2020/2018(INL)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali: adattament tar-regoli tad-dritt kummerċjali u ċivili għall-entitajiet kummerċjali li joperaw online [2020/2019(INL)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Rapport dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-kwistjonijiet li jinħolqu rigward id-drittijiet fundamentali [2020/2022(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar qafas tal-aspetti etiċi tal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji relatati [2020/2012(INL)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar reġim ta' responsabbiltà ċivili għall-intelliġenza artifiċjali [2020/2014(INL)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Axel Voss (A9-0178/2020)

Rapport dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali [2020/2015(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(Bidu tad-dibattitu: punt 15 tal-Minuti tad-data 19.10.2020)

Interventi ta': Edina Tóth, Eva Kaili, Irena Joveva, Jean-Lin Lacapelle, Gwendoline Delbos-Corfield, Joachim Stanisław Brudziński, Tomasz Frankowski, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Gunnar Beck, Dace Melbārde, Pilar del Castillo Vera, Adriana Maldonado López, Maximilian Krah, Robert Roos u Henna Virkkunen.

PRESIDENZA: Marcel KOLAJA
Viċi President

Interventi ta': Brando Benifei, Jadwiga Wiśniewska, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Arba Kokalari, Antonius Manders u Tomislav Sokol.

Interventi ta': Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Axel Voss u Margrethe Vestager (Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 17 tal-Minuti tad-data 20.10.2020 (A9-0181/2020, A9-0177/2020, A9-0186/2020 u A9-0176/2020) (emendi); punt 21 tal-Minuti tad-data 20.10.2020 (votazzjoni finali).


19. Il-futur tal-edukazzjoni Ewropea fil-kuntest tal-COVID-19 (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000052/2020) imressqa minn Sabine Verheyen, f'isem il-Kumitat CULT, lill-Kunsill: Il-futur tal-edukazzjoni Ewropea fil-kuntest tal-COVID-19 (B9-0020/2020)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000053/2020) imressqa minn Sabine Verheyen, f'isem il-Kumitat CULT, lill-Kummissjoni: Il-futur tal-edukazzjoni Ewropea fil-kuntest tal-COVID-19 (B9-0021/2020)

Victor Negrescu (awtur supplenti) daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Michael Roth (President fil-kariga tal-Kunsill) u Ylva Johansson (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu l-mistoqsijiet.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 136(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Sabine Verheyen, f'isem il-Kumitat CULT, dwar il-futur tal-edukazzjoni Ewropea fil-kuntest tal-COVID-19 (2020/2760(RSP)) (B9-0338/2020).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9 tal-Minuti tad-data 21.10.2020 (emendi); punt 2 tal-Minuti tad-data 22.10.2020 (votazzjoni finali).


20. L-obbligi tal-Kummissjoni fil-qasam tar-reċiproċità tal-viżi b'konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2018/1806 (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000049/2020) imressqa minn Juan Fernando López Aguilar, f'isem il- Kumitat LIBE, lill-Kummissjoni: Obbligi fil-qasam tar-reċiproċità tal-viża skont l-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2018/1806 (B9-0022/2020)

Juan Fernando López Aguilar daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Ylva Johansson (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 136(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Juan Fernando López Aguilar, f'isem il-Kumitat LIBE, dwar l-obbligi tal-Kummissjoni fil-qasam tar-reċiproċità tal-viżi b'konformità mal-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) 2018/1806 (2020/2605(RSP)) (B9-0339/2020).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 2 tal-Minuti tad-data 22.10.2020.


21. Rakkomandazzjoni lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà rigward l-implimentazzjoni u l-governanza tal-Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO) (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropewu lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà rigward l-implimentazzjoni u l-governanza tal-Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO) [2020/2080(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

Radosław Sikorski għamel il-preżentazzjoni.

Intervent ta': Josep Borrell Fontelles (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 8 tal-Minuti tad-data 20.10.2020 (emendi); punt 21 tal-Minuti tad-data 20.10.2020 (votazzjoni finali).


22. Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mar-Repubblika tal-Moldova (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mar-Repubblika tal-Moldova [2019/2201(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

Dragoş Tudorache għamel il-preżentazzjoni.

Intervent ta': Josep Borrell Fontelles (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 8 tal-Minuti tad-data 20.10.2020 (emendi); punt 21 tal-Minuti tad-data 20.10.2020 (votazzjoni finali).


23. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

B'mod eċċezzjonali ġew aċċettati spjegazzjonijiet tal-vot ta' tul massimu ta' 400 kelma.


24. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jinsabu fid-dokument “Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet”, anness mal-minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament. Huma indikati għal skopijiet ta' informazzjoni biss u ma jbiddlu bl-ebda mod ir-riżultat tal-votazzjoni kif imħabba fil-plenarja.

Id-dokument jiġi aġġornat regolarment tul perjodu massimu ta' ġimagħtejn wara s-sessjoni parzjali.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-lista tal-korrezzjonijiet għall-voti u tal-intenzjonijiet tal-vot tingħalaq sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


25. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 659.661/OJMA).


26. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 21.09.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Belka Marek, Benifei Brando, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eroglu Engin, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hautala Heidi, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Palop Eugenia, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Skużati:

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

Minħabba raġunijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19, ġiet stabbilita sistema ta' votazzjoni mill-bogħod (ara d-Deċiżjoni tal-Bureau tal-20 ta' Marzu 2020 li tikkompleta d-deċiżjoni tiegħu tat-3 ta' Mejju 2004 rigward ir-regoli dwar il-votazzjonijiet). L-ismijiet tal-Membri li ħadu sehem fil-votazzjoni jinsabu fid-dokument "Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet", anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.

Aġġornata l-aħħar: 19 ta' Awwissu 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza