Index 
Proces-verbal
XML 118kPDF 260kWORD 72k
Luni, 19 octombrie 2020 - Bruxelles
1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea lucrărilor ședinței
 3.Declarația președinției
 4.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 5.Componența Parlamentului
 6.Cerere de ridicare a imunității
 7.Componența comisiilor și delegațiilor
 8.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 71 din Regulamentul de procedură)
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 79 din Regulamentul de procedură)
 10.Calendarul perioadelor de sesiune
 11.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 12.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 13.Depunere de documente
 14.Ordinea lucrărilor
 15.Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice - Actul legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online - Actul legislativ privind serviciile digitale și chestiuni privind drepturile fundamentale - Cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe - Regimul de răspundere civilă pentru inteligența artificială - Drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale (dezbatere)
 16.Sesiune de votare
 17.Componența Parlamentului
 18.Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice - Actul legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online - Actul legislativ privind serviciile digitale și chestiuni privind drepturile fundamentale - Cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe - Regimul de răspundere civilă pentru inteligența artificială - Drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale (continuarea dezbaterii)
 19.Viitorul învățământului european în contextul pandemiei de COVID-19 (dezbatere)
 20.Obligațiile Comisiei în domeniul reciprocității vizelor în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) 2018/1806 (dezbatere)
 21.Recomandarea adresată Consiliului și VP/ÎR privind punerea în aplicare și guvernanța cooperării structurate permanente (PESCO) (prezentare succintă)
 22.Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Republica Moldova (prezentare succintă)
 23.Explicații privind votul
 24.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 25.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 26.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Sesiunea, întreruptă joi, 8 octombrie 2020, a fost reluată.


2. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 17.02.


3. Declarația președinției

Președintele a făcut o declarație cu privire la asasinarea lui Samuel Paty, profesor de istorie-geografie, la 16 octombrie 2020, la Conflans Sainte-Honorine (Franța), de către un terorist islamist.

El a insistat asupra rolului vital al învățământului în combaterea terorii și a salutat familia, pe apropiații lui Samuel Paty, precum și pe toate cadrele didactice din Franța și din întreaga lume.

Parlamentul a ținut un minut de reculegere în memoria lui Samuel Paty, a tuturor victimelor terorismului și a tuturor celor care îl combat, zi de zi, în profesia lor, prin implicarea și exemplul peronal.


4. Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente

Procesele-verbale ale ședințelor din 5 octombrie 2020, 6 octombrie 2020, 7 octombrie 2020 și 8 octombrie 2020 au fost aprobate.


5. Componența Parlamentului

Mairead McGuinness a fost numită membră a Comisiei Europene, cu efect de la 12 octombrie 2020.

Parlamentul ia act de faptul că, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, acest post este incompatibil cu cel al unui deputat în Parlamentul European și, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) și alineatul (4) din Regulamentul de procedură, declară că locul său este vacant cu efect de la 12 octombrie 2020.

Autoritățile belgiene competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Sara Matthieu, în locul Petrei de Sutter, ca deputată în Parlament, cu efect de la 8 octombrie 2020.

Parlamentul a luat act de alegerea acesteia.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Sara Matthieu se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputată în Parlamentul European.


6. Cerere de ridicare a imunității

Autoritățile elene competente au transmis o cerere de ridicare a imunității lui Ioannis Lagos pentru a intenta o acțiune penală împotriva acestuia.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


7. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului Verts/ALE următoarele decizii de modificare a componenței comisiilor și a delegațiilor:

INTA: Sara Matthieu care o înlocuiește pe Anna Cavazzini

IMCO: Anna Cavazzini

Comisia specială pentru lupta împotriva cancerului : Manuela Ripa

Delegația pentru relațiile cu țările din Asia de Sud: Sara Matthieu

Aceste decizii produc efecte începând de astăzi.


8. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 71 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat, în conformitate cu articolul 71 din Regulamentul de procedură, deciziile comisiilor TRAN și BUDG/ECON de a iniția negocieri interinstituționale pe baza următoarelor rapoarte:

—   TRAN: Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind Anul european al căilor ferate (2021) (COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD)). Raportoare: Anna Deparnay-Grunenberg (A9-0191/2020);

—   BUDG/ECON: Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o tranziție justă (COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD)). Raportori: Henrike Hahn și Johan Van Overtveldt (A9-0195/2020).

În conformitate cu articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, un număr de deputați sau un grup sau mai multe grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu pot solicita în scris până la miezul nopții de mâine, marți 20 octombrie 2020, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu s-a prezentat nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.


9. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 79 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri 21 octombrie 2020 următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021-2023 (00033/2020/LEX - C9-0328/2020 - 2018/0322(COD));

- Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/798 în ceea ce privește aplicarea normelor de siguranță și de interoperabilitate feroviară în cadrul legăturii fixe pe sub Canalul Mânecii (00032/2020/LEX - C9-0325/2020 - 2020/0161(COD));

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 în ceea ce privește procedura de dezangajare (00035/2020/LEX - C9-0324/2020 - 2020/0140(COD));

- Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce privește echivalența inspecțiilor în câmp efectuate în Ucraina asupra cerealelor de cultură producătoare de semințe și privind echivalența semințelor de cereale produse în Ucraina (00038/2020/LEX - C9-0323/2020 - 2020/0053(COD));

- Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de împuternicire a Franței să negocieze, să semneze și să încheie un acord internațional de completare a Tratatului dintre Franța și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind construirea și exploatarea de către concesionari privați a unei legături fixe pe sub Canalul Mânecii (00031/2020/LEX - C9-0322/2020 - 2020/0160(COD)).


10. Calendarul perioadelor de sesiune

Președintele a informat că, la reuniunile Conferinței președinților din 6 și 15 octombrie 2020, a decis, de comun acord cu președinții grupurilor politice, având în vedere situația cauzată de pandemia de COVID-19 și pentru a permite Parlamentului să își exercite funcțiile esențiale și să voteze în dosare importante:

-   prelungirea perioadei de sesiune actuală până vineri, 23 octombrie 2020;

-   prelungirea perioadei de sesiune noiembrie I până vineri, 13 noiembrie 2020.

Calendarul provizoriu revizuit pentru 2020 este disponibil pe site-ul internet al Parlamentului.


11. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicările Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune iunie 2020 și iulie I 2020 sunt disponibile pe site-ul internet al Parlamentului.


12. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral urmate de dezbateri au fost înscrise pe ordinea de zi (articolul 136 din Regulamentul de procedură):

—   O-000049/2020 adresată de Juan Fernando López Aguilar, în numele LIBE, Comisiei: Obligații în domeniul reciprocității vizelor, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) 2018/1806 (B9-0022/2020);

—   O-000052/2020 adresată de Sabine Verheyen, în numele CULT, Consiliului: Viitorul învățământului european în contextul pandemiei de COVID-19 (B9-0020/2020);

—   O-000053/2020 adresată de Sabine Verheyen, în numele CULT, Comisiei: Viitorul învățământului european în contextul pandemiei de COVID-19 (B9-0021/2020).


13. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către alte instituții

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului (COM(2020)0642 - C9-0321/2020 - 2020/0289(COD))
În conformitate cu articolul 145 alineatul (1) și articolul 146 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ENVI

aviz :

JURI, LIBE

- Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ECON

2) de comisiile parlamentare

- Raport referitor la Recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei/Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind punerea în aplicare și guvernanța cooperării structurate permanente (PESCO) (2020/2080(INI)) - AFET - Raportor: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE - Republica Moldova (2019/2201(INI)) - AFET - Raportor: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

- Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind relațiile cu Belarus (2020/2081(INI)) - AFET - Raportor: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

- Raport referitor la legea privind serviciile digitale și drepturile fundamentale (2020/2022(INI)) - LIBE - Raportor: Kris Peeters (A9-0172/2020)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru soluționarea crizei provocate de pandemia de COVID-19 (COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)) - EMPL - Raportoare: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană (COM(2020)0135 - C9-0099/2020 - 2020/0051(COD)) - INTA - Raportor: Emmanuel Maurel (A9-0175/2020)

- Raport referitor la drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale (2020/2015(INI)) - JURI - Raportor: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

- Raport conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la un act legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online (2020/2019(INL)) - JURI - Raportor: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

- Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind regimul de răspundere civilă pentru inteligența artificială (2020/2014(INL)) - JURI - Raportor: Axel Voss (A9-0178/2020)

- Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind un cadru juridic al UE pentru stoparea și inversarea defrișărilor provocate de UE la nivel mondial (2020/2006(INL)) - ENVI - Raportoare: Delara Burkhardt (A9-0179/2020)

- Raport conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice (2020/2018(INL)) - IMCO - Raportor: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

- Raport referitor la ocuparea forței de muncă și politicile sociale ale zonei euro 2020 (2020/2079(INI)) - EMPL - Raportoare: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

- Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe (2020/2012(INL)) - JURI - Raportor: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

- Al doilea raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European (2019/2060(DEC)) - CONT - Raportor: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)

- Al doilea raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul (2019/2057(DEC)) - CONT - Raportor: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește măsurile specifice referitoare la vehiculele din categoria L de sfârșit de serie, ca răspuns la epidemia de COVID-19 (COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)) - IMCO - Raportoare: Maria Grapini (A9-0190/2020)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Spaniei - EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors (COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)) - BUDG - Raportoare: Valérie Hayer (A9-0192/2020)

- Raport privind politica economică a zonei euro pentru 2020 (2020/2078 (INI)) – ECON - Raportor: Joachim Schuster (A9-0193/2020).


14. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din octombrie II 2020 (PE 659.661/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări (articolul 158 din Regulamentul de procedură):

După consultarea grupurilor politice, Președintele a propus următoarele modificări la proiectul definitiv de ordine de zi:

Vineri

Cea de-a doua sesiune de votare va fi deschisă între orele 13.15 și 14.30.

Rezultatele celei de-a doua sesiuni de votare vor fi anunțate la ora 17.

Va fi adăugată o a treia sesiune de vot, care va fi deschisă între orele 18.00 și 19.15.

Rezultatele celei de-a treia sesiuni de votare vor fi anunțate la ora 21.30.

În sfârșit, Președintele a informat că voturile au fost distribuite pe diferitele sesiuni de votare în funcție de numărul de amendamente. Informațiile privind repartizarea voturilor pe diferitele sesiuni de votare vor fi disponibile pe site-ul internet al Parlamentului, la rubrica „Informații și documente prioritare”. Această repartizare a voturilor ar putea face obiectul unor modificări, în funcție de numărul final de amendamente și de numărul de cereri de voturi separate și pe părți.

Parlamentul și-a exprimat acordul cu aceste propuneri..

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Președintele a reamintit că, având în vedere situația pandemiei, au fost luate noi măsuri pentru a limita contagiunea, continuând în același timp activitatea Parlamentului. Președintele și-a exprimat regretul că Parlamentul nu a fost încă în măsură să se întoarcă la Strasbourg și că a fost forțat să limiteze prezența deputaților în plen din cauza agravării crizei sanitare care a afectat și Belgia. Astfel, deputații prezenți în statele membre vor putea participa la dezbateri de la Birourile de legătură din aceste țări. Președintele a mulțumit tuturor grupurilor politice pentru adoptarea acestor măsuri, care au permis Parlamentului să mențină în viață democrația europeană.

A PREZIDAT: Klára DOBREV
Vicepreședintă


15. Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice - Actul legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online - Actul legislativ privind serviciile digitale și chestiuni privind drepturile fundamentale - Cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe - Regimul de răspundere civilă pentru inteligența artificială - Drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale (dezbatere)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice [2020/2018(INL)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la un act legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online [2020/2019(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Raport referitor la actul legislativ privind serviciile digitale și chestiuni privind drepturile fundamentale [2020/2022(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe [2020/2012(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind regimul de răspundere civilă pentru inteligența artificială [2020/2014(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Axel Voss (A9-0178/2020)

Raport referitor la drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale [2020/2015(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Marcos Ros Sempere (supleantul raportorului Ibán García Del Blanco), Stéphane Séjourné și Axel Voss și-au prezentat rapoartele.

Au intervenit Dita Charanzová (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Alexandra Geese (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Josianne Cutajar (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Izaskun Bilbao Barandica (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Petra Kammerevert (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Patrick Breyer (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Assita Kanko (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE) și Marina Kaljurand (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE).

A intervenit Margrethe Vestager (vicepreședintă executivă a Comisiei).

Au intervenit Lina Gálvez Muñoz (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Adam Bielan (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Svenja Hahn (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Cláudia Monteiro de Aguiar (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Andor Deli (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Łukasz Kohut (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Pablo Arias Echeverría, în numele Grupului PPE, Christel Schaldemose, în numele Grupului S&D, Karen Melchior, în numele Grupului Renew, Gilles Lebreton, în numele Grupului ID, Sergey Lagodinsky, în numele Grupului Verts/ALE, și Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR

A PREZIDAT: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepreședinte

Au intervenit Emmanuel Maurel, în numele Grupului GUE/NGL, Sabrina Pignedoli, neafiliată, Geoffroy Didier, Sylvie Guillaume, Liesje Schreinemacher, Alessandra Basso, Marcel Kolaja, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Clara Ponsatí Obiols, Andreas Schwab, Maria-Manuel Leitão-Marques, Moritz Körner, Christine Anderson, Kim Van Sparrentak, Geert Bourgeois, Sandra Pereira și Lefteris Nikolaou-Alavanos.

(Continuarea dezbaterii: punctul 18 al PV din 19.10.2020)


16. Sesiune de votare

Parlamentul este invitat să voteze prin vot unic cu privire la:

—   Modificarea Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește măsurile specifice referitoare la vehiculele din categoria L de sfârșit de serie, ca răspuns la epidemia de COVID-19 ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește măsurile specifice referitoare la vehiculele din categoria L de sfârșit de serie, ca răspuns la epidemia de COVID-19 [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Maria Grapini (A9-0190/2020);

—   Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Spaniei - EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Valérie Hayer (A9-0192/2020).

Parlamentul este invitat să voteze cu privire la deciziile privind descărcarea de gestiune pentru 2018:

—   Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE – Comitetul Economic și Social European
Al doilea raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European [2019/2060(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Votul privind primul raport (A9-0078/2020) a avut loc la 13 mai 2020 (punctul 20 al PV din 13.5.2020);

—   Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul
Al doilea raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul [2019/2057(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Votul privind primul raport (A9-0038/2020) a avut loc la 13 mai 2020 (punctul 20 al PV din 13.5.2020).

Scrutinul va fi deschis până la ora 20.30.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate mâine marți 20 octombrie 2020 la 9.00.


17. Componența Parlamentului

Miriam Dalli a informat despre numirea sa în calitate de deputat în Parlamentul național, cu efect de la 19 octombrie 2020.

Parlamentul a luat act și a constatat existența postului vacant cu efect de la 19 octombrie 2020, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct și în conformitate cu articolul 4 alineatele (1) și (4) din Regulamentul de procedură.


18. Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice - Actul legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online - Actul legislativ privind serviciile digitale și chestiuni privind drepturile fundamentale - Cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe - Regimul de răspundere civilă pentru inteligența artificială - Drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale (continuarea dezbaterii)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice [2020/2018(INL)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la un act legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online [2020/2019(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

Raport referitor la actul legislativ privind serviciile digitale și chestiuni privind drepturile fundamentale [2020/2022(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Kris Peeters (A9-0172/2020)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe [2020/2012(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind regimul de răspundere civilă pentru inteligența artificială [2020/2014(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Axel Voss (A9-0178/2020)

Raport referitor la drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale [2020/2015(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(Începerea dezbaterii: punctul 15 al PV din 19.10.2020)

Au intervenit Edina Tóth, Eva Kaili, Irena Joveva, Jean-Lin Lacapelle, Gwendoline Delbos-Corfield, Joachim Stanisław Brudziński, Tomasz Frankowski, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Gunnar Beck, Dace Melbārde, Pilar del Castillo Vera, Adriana Maldonado López, Maximilian Krah, Robert Roos și Henna Virkkunen.

A PREZIDAT: Marcel KOLAJA
Vicepreședinte

Au intervenit Brando Benifei, Jadwiga Wiśniewska, Ivan Štefanec, Javier Zarzalejos, Arba Kokalari, Antonius Manders și Tomislav Sokol.

Au intervenit Alex Agius Saliba, Tiemo Wölken, Kris Peeters, Axel Voss și Margrethe Vestager (vicepreședintă executivă a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 17 al PV din 20.10.2020 (A9-0181/2020, A9-0177/2020, A9-0186/2020 și A9-0176/2020) (amendamente); punctul 21 al PV din 20.10.2020 (vot final).


19. Viitorul învățământului european în contextul pandemiei de COVID-19 (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000052/2020) adresată de Sabine Verheyen, în numele Comisiei CULT, Consiliului: Viitorul învățământului european în contextul pandemiei de COVID-19 (B9-0020/2020)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000053/2020) adresată de Sabine Verheyen, în numele Comisiei CULT, Comisiei: Viitorul învățământului european în contextul pandemiei de COVID-19 (B9-0021/2020)

Victor Negrescu (suplinindu-l pe autor) a dezvoltat întrebările.

Michael Roth (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Ylva Johansson (membră a Comisiei) au răspuns la întrebări.

Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 136 alineatul (5) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Sabine Verheyen, în numele Comisiei CULT, referitoare la viitorul învățământului european în contextul pandemiei de COVID-19 (2020/2760(RSP)) (B9-0338/2020).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9 al PV din 21.10.2020 (amendamente); punctul 2 al PV din 22.10.2020 (vot final).


20. Obligațiile Comisiei în domeniul reciprocității vizelor în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) 2018/1806 (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000049/2020) adresată de Juan Fernando López Aguilar, în numele LIBE, Comisiei: Obligații în domeniul reciprocității vizelor, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) 2018/1806 (B9-0022/2020)

Juan Fernando López Aguilar a dezvoltat întrebarea.

Ylva Johansson (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 136 alineatul (5) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Juan Fernando López Aguilar, în numele Comisiei LIBE, referitoare la obligațiile Comisiei în domeniul reciprocității vizelor în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) 2018/1806 (2020/2605(RSP)) (B9-0339/2020).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 2 al PV din 22.10.2020.


21. Recomandarea adresată Consiliului și VP/ÎR privind punerea în aplicare și guvernanța cooperării structurate permanente (PESCO) (prezentare succintă)

Raport referitor la Recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind punerea în aplicare și guvernanța cooperării structurate permanente (PESCO) [2020/2080(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

Radosław Sikorski a făcut prezentarea.

A intervenit Josep Borrell Fontelles (Vicepreședinte al Comisiei / Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8 al PV din 20.10.2020 (amendamente); punctul 21 al PV din 20.10.2020 (vot final).


22. Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Republica Moldova (prezentare succintă)

Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Republica Moldova [2019/2201(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

Dragoş Tudorache a făcut prezentarea.

A intervenit Josep Borrell Fontelles (Vicepreședinte al Comisiei / Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 8 al PV din 20.10.2020 (amendamente); punctul 21 al PV din 20.10.2020 (vot final).


23. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Cu titlu excepțional, se acceptă explicații ale votului de maximum 400 de cuvinte.


24. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul Parlamentului. Ele sunt menționate numai în scop informativ și nu modifică cu nimic rezultatul votului anunțat în plen.

Documentul va fi actualizat regulat timp de cel mult două săptămâni după perioada de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


25. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 659.661/OJMA).


26. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 21.09.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Balt Marek Paweł, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Belka Marek, Benifei Brando, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eroglu Engin, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hajšel Robert, Halicki Andrzej, Häusling Martin, Hautala Heidi, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Lebreton Gilles, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Palop Eugenia, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semedo Monica, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobiszowski Grzegorz, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Walsh Maria, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Absenți motivat

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

Din motive legate de pandemia de Covid-19, s-a introdus un sistem de vot la distanță (a se vedea Decizia Biroului din 20 martie 2020 de completare a Deciziei sale din 3 mai 2004 privind normele care reglementează votarea). Numele deputaților care participă la vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței, care este disponibil pe site-ul Parlamentului.

Ultima actualizare: 19 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate