Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2060(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0188/2020

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/10/2020 - 2
PV 20/10/2020 - 8
PV 20/10/2020 - 17

Приети текстове :

P9_TA(2020)0270

Протокол
XML 12k
Вторник, 20 октомври 2020 г. - Брюксел

2. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на специфични мерки за превозните средства от категория L, последни от дадена серия, поради пандемията от COVID-19 ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на специфични мерки за превозните средства от категория L, последни от дадена серия, поради пандемията от COVID-19 [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Maria Grapini (A9-0190/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0268)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22 и 23 октомври 2020 г., точка 1)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - заявление EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Испания - EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Valérie Hayer (A9-0192/2020)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2020)0269)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22 и 23 октомври 2020 г., точка 2)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет [2019/2060(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Гласуването на първия доклад (A9-0078/2020) се проведе на 13 май 2020 г. (точка 20 от протокола от 13.5.2020 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2020)0270)

Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета бе отказано (вж. Приложение V, член 5, параграф 2, буква б) от Правилника за дейността).

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22 и 23 октомври 2020 г., точка 3)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [2019/2057(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Гласуването на първия доклад (A9-0038/2020) се проведе на 13 май 2020 г. (точка 20 от протокола от 13.5.2020 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2020)0271)

Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета бе отказано (вж. Приложение V, член 5, параграф 2, буква б) от Правилника за дейността).

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22 и 23 октомври 2020 г., точка 4)

(Заседанието е прекъснато в 9.03 ч.)

Последно осъвременяване: 28 октомври 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност