Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2060(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A9-0188/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 20/10/2020 - 2
PV 20/10/2020 - 8
PV 20/10/2020 - 17

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0270

Zápis
XML 9k
Úterý, 20. října 2020 - Brusel

2. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámil výsledky hlasování:

Změna nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o zvláštní opatření pro vozidla kategorie L z výběhu série v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o zvláštní opatření pro vozidla kategorie L z výběhu série v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19 [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Maria Grapini (A9-0190/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0268)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 19., 20., 21., 22. a 23. října 2020, bod 1)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a základě žádosti Španělska – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Valérie Hayer (A9-0192/2020)

(vyžaduje se většina hlasů všech poslanců Parlamentu a 3/5 odevzdaných hlasů)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2020)0269)
(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 19., 20., 21., 22. a 23. října 2020, bod 2)

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [2019/2060(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Hlasování o první zprávě (A9-0078/2020) se konalo dne 13. května 2020 (bod 20 zápisu ze dne 13.5.2020).

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P9_TA(2020)0270)

Udělení absolutoria bylo odmítnuto (viz příloh V čl. 5 odst. 2 písm. b) jednacího řádu).

(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 19., 20., 21., 22. a 23. října 2020, bod 3)

Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Evropská rada a Rada [2019/2057(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Hlasování o první zprávě (A9-0038/2020) se konalo dne 13. května 2020 (bod 20 zápisu ze dne 13.5.2020).

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P9_TA(2020)0271)

Udělení absolutoria bylo odmítnuto (viz příloh V čl. 5 odst. 2 písm. b) jednacího řádu).

(podrobný výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ ze dnů 19., 20., 21., 22. a 23. října 2020, bod 4)

(Denní zasedání bylo přerušeno v 9:03.)

Poslední aktualizace: 28. října 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí