Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2060(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A9-0188/2020

Debatai :

Balsavimas :

PV 20/10/2020 - 2
PV 20/10/2020 - 8
PV 20/10/2020 - 17

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0270

Protokolas
XML 9k
Antradienis, 2020 m. spalio 20 d. - Briuselis

2. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas paskelbė balsavimo rezultatus:

Dalinis Reglamento (ES) Nr. 168/2013 pakeitimas, kiek tai susiję su specialiomis priemonėmis, taikomomis L kategorijos serijos pabaigos transporto priemonėms, reaguojant į COVID-19 pandemiją ***I
Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo reaguojant į COVID-19 protrūkį iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 168/2013 nuostatos dėl L kategorijos serijos pabaigos transporto priemonėms taikomų specialių priemonių [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Maria Grapini (A9-0190/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0268)
(Balsavimo rezulatatai: 2020 m. spalio 19, 20, 21, 22 ir 23 d. „Balsavimo priedas“, punktas 1)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Ispanijos paraišką „EGF/2020/001 ES/Galicijos su laivų statyba susiję sektoriai“
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2020/001 ES/Galicijos su laivų statyba susiję sektoriai“ [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Valérie Hayer (A9-0192/2020)

(Reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma ir 3/5 balsavusiųjų dauguma)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0269)
(Balsavimo rezulatatai: 2020 m. spalio 19, 20, 21, 22 ir 23 d. „Balsavimo priedas“, punktas 2)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Antrasis pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas [2019/2060(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Balsavimas dėl pirmojo pranešimo (A9-0078/2020) vyko 2020 m. gegužės 13 d. (2020 05 13 protokolo 20 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P9_TA(2020)0270)

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas nesuteiktas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 2 dalies b punktą).

(Balsavimo rezulatatai: 2020 m. spalio 19, 20, 21, 22 ir 23 d. „Balsavimo priedas“, punktas 3)

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
Antrasis pranešimas dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba [2019/2057(DEC)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Balsavimas dėl pirmojo pranešimo (A9-0038/2020) vyko 2020 m. gegužės 13 d. (2020 05 13 protokolo 20 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P9_TA(2020)0271)

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas nesuteiktas (žr. Darbo tvarkos taisyklių V priedo 5 straipsnio 2 dalies b punktą).

(Balsavimo rezulatatai: 2020 m. spalio 19, 20, 21, 22 ir 23 d. „Balsavimo priedas“, punktas 4)

(Posėdis sustabdytas 09.03 val.)

Atnaujinta: 2021 m. spalio 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika