Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2060(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A9-0188/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 20/10/2020 - 2
PV 20/10/2020 - 8
PV 20/10/2020 - 17

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0270

Protokół
XML 9k
Wtorek, 20 października 2020 r. - Bruksela

2. Ogłoszenie wyników głosowania

Przewodniczący odczytał wyniki głosowania:

Zmiana rozporządzenia (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do szczególnych środków dotyczących pojazdów kategorii L z końcowej partii produkcji w odpowiedzi na pandemię COVID-19 ***I
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do szczególnych środków dotyczących pojazdów kategorii L z końcowej partii produkcji w odpowiedzi na pandemię COVID-19 [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A9-0190/2020)

(Wymagana zwykła większość)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0268)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 1)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Hiszpanii – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Hiszpanii – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Valérie Hayer (A9-0192/2020)

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu i trzy piąte oddanych głosów)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P9_TA(2020)0269)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 2)

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [2019/2060(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Głosowanie nad pierwszym sprawozdaniem (A9-0078/2020) odbyło się dnia 13 maja 2020 r. (pkt 20 protokołu z dnia 13.5.2020).

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0270)

Nie udzielono absolutorium (zob. załącznik V do Regulaminu, art. 5 ust. 2 lit. b)).

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 3)

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
Drugie sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja II – Rada Europejska i Rada [2019/2057(DEC)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Głosowanie nad pierwszym sprawozdaniem (A9-0038/2020) odbyło się dnia 13 maja 2020 r. (pkt 20 protokołu z dnia 13.5.2020).

(Wymagana zwykła większość)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P9_TA(2020)0271)

Nie udzielono absolutorium (zob. załącznik V do Regulaminu, art. 5 ust. 2 lit. b)).

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania” z dni 19, 20, 21, 22 i 23 października 2020 r., pkt 4)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 9.03.)

Ostatnia aktualizacja: 28 października 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności