Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2060(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0188/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 20/10/2020 - 2
PV 20/10/2020 - 8
PV 20/10/2020 - 17

Antagna texter :

P9_TA(2020)0270

Protokoll
XML 9k
Tisdagen den 20 oktober 2020 - Bryssel

2. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller särskilda åtgärder för fordon i slutserier i kategori L till följd av covid-19-utbrottet ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller särskilda åtgärder för fordon i slutserier i kategori L till följd av covid-19-utbrottet [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Maria Grapini (A9-0190/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0268)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 1)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2020/001 ES/Stödsektorer till Galiciens varvsindustri
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2020/001 ES/Stödsektorer till Galiciens varvsindustri [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Valérie Hayer (A9-0192/2020)

(en majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P9_TA(2020)0269)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 2)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [2019/2060(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Omröstningen om det första betänkandet (A9-0078/2020) hade hållits den 13 maj 2020 (punkt 20 i protokollet av den 13.5.2020).

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0270)

Ansvarsfrihet beviljades inte (se bilaga V, artikel 5.2 b i arbetsordningen).

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 3)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [2019/2057(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Omröstningen om det första betänkandet (A9-0038/2020) hade hållits den 13 maj 2020 (punkt 20 i protokollet av den 13.5.2020).

(enkel majoritet erfordrades)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P9_TA(2020)0271)

Ansvarsfrihet beviljades inte (se bilaga V, artikel 5.2 b i arbetsordningen).

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 4)

(Sammanträdet avbröts kl. 09.03.)

Senaste uppdatering: 28 oktober 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy