Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 6k
Úterý, 20. října 2020 - Brusel

4. První hlasování
CRE

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích k:

—   Doporučení Radě a VPC/HR ohledně provádění a řízení stálé strukturované spolupráce (PESCO)
Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě a místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ohledně provádění a řízení stálé strukturované spolupráce (PESCO) [2020/2080(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Radosław Sikorski (A9-0165/2020);

—   Provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou
Zpráva o provádění dohody o přidružení mezi EU a Moldavskou republikou [2019/2201(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský hospodářský a sociální výbor
Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor [2019/2060(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Hlasování o první zprávě (A9-0078/2020) se konalo dne 13. května 2020 (bod 20 zápisu ze dne 13.5.2020);

—   Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
Druhá zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018, oddíl II – Evropská rada a Rada [2019/2057(DEC)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Hlasování o první zprávě (A9-0038/2020) se konalo dne 13. května 2020 (bod 20 zápisu ze dne 13.5.2020).

Vystoupil Tomáš Zdechovský (zpravodaj), aby učinil prohlášení na základě čl. 159 odst. 4 jednacího řádu.

Hlasovat bylo možné do 10:30.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 13:00.

Poslední aktualizace: 28. října 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí