Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 6k
Tirsdag den 20. oktober 2020 - Bruxelles

4. Første afstemningsrunde
CRE

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

—   Henstilling til Rådet og HR/NF om gennemførelsen og forvaltningen af det permanente strukturerede samarbejde (PESCO)
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om gennemførelsen og forvaltningen af det permanente strukturerede samarbejde (PESCO) [2020/2080(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Radosław Sikorski (A9-0165/2020);

—   Betænkning om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Republikken Moldova
Betænkning om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Republikken Moldova [2019/2201(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020);

—   Decharge 2018: Unionens almindelige budget – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg [2019/2060(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Afstemningen om den første betænkning (A9-0078/2020) havde fundet sted den 13. maj 2020 (punkt 20 i protokollen af 13.5.2020);

—   Decharge 2018: Unionens almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet
Anden betænkning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet [2019/2057(DEC)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Afstemningen om den første betænkning (A9-0038/2020) havde fundet sted den 13. maj 2020 (punkt 20 i protokollen af 13.5.2020).

Taler: Tomáš Zdechovský (ordfører) for at afgive en erklæring på grundlag af forretningsordenens artikel 159, stk. 4.

Afstemningen ville være åben til kl. 10.30.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 13.

Seneste opdatering: 28. oktober 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik