Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 6k
Marţi, 20 octombrie 2020 - Bruxelles

4. Prima sesiune de votare
CRE

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

—   Recomandarea adresată Consiliului și VP/ÎR privind punerea în aplicare și guvernanța cooperării structurate permanente (PESCO)
Raport referitor la Recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind punerea în aplicare și guvernanța cooperării structurate permanente (PESCO) [2020/2080(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Radosław Sikorski (A9-0165/2020);

—   Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Republica Moldova
Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Republica Moldova [2019/2201(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020);

—   Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE – Comitetul Economic și Social European
Al doilea raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European [2019/2060(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Votul privind primul raport (A9-0078/2020) a avut loc la 13 mai 2020 (punctul 20 al PV din 13.5.2020);

—   Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al UE - Consiliul European și Consiliul
Al doilea raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul [2019/2057(DEC)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Votul privind primul raport (A9-0038/2020) a avut loc la 13 mai 2020 (punctul 20 al PV din 13.5.2020).

A intervenit Tomáš Zdechovský (raportor) pentru a face o declarație în temeiul articolului 159 alineatul (4) din regulament.

Scrutinul va fi deschis până la 10.30.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la ora 13.

Ultima actualizare: 28 octombrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate