Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 6k
Utorok, 20. októbra 2020 - Brusel

4. Prvé hlasovanie
Doslovný zápis

Parlament hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch:

—   Odporúčanie Rade a PK/VP o vykonávaní a riadení stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO)
Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o vykonávaní a riadení stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO) [2020/2080(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Radosław Sikorski (A9-0165/2020);

—   Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou
Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou [2019/2201(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020);

—   Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky hospodársky a sociálny výbor
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor [2019/2060(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Hlasovanie o prvej správe (A9-0078/2020) sa uskutočnilo 13. mája 2020 (bod 20 zápisnice zo dňa 13.5.2020);

—   Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada
Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel II – Európska rada a Rada [2019/2057(DEC)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Hlasovanie o prvej správe (A9-0038/2020) sa uskutočnilo 13. mája 2020 (bod 20 zápisnice zo dňa 13.5.2020).

V rozprave vystúpil Tomáš Zdechovský (spravodajca), aby urobil vyhlásenie na základe článku 159 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Hlasovať je možné do 10.30 h.

Hlasovanie sa začalo.

Výsledky hlasovania budú oznámené: o 13.00 h.

Posledná úprava: 28. októbra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia