Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0218(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0198/2019

Rozpravy :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Hlasování :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Zápis
XML 16k
Úterý, 20. října 2020 - Brusel

5. Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány EZZF a EZFRV Společná zemědělská politika – financování, řízení a sledování Společná zemědělská politika – změna společné organizace trhů se zemědělskými produkty a další nařízení (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Peter Jahr, Ulrike Müller a Eric Andrieu uvedli zprávy.

Vystoupil Christophe Hansen (zpravodaj výboru ENVI).

Vystoupil Janusz Wojciechowski (člen Komise).

Vystoupili: Franc Bogovič (zpravodaj výboru REGI), Younous Omarjee (zpravodaj výboru REGI), Anne Sander za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, a Jan Huitema za skupinu Renew.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupili: Mara Bizzotto za skupinu ID, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, Bert-Jan Ruissen za skupinu ECR, Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL, Dino Giarrusso – nezařazený poslanec, Herbert Dorfmann, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Gilles Lebreton, Benoît Biteau, Zbigniew Kuźmiuk, Mick Wallace, Daniela Rondinelli, Pina Picierno, Jarosław Kalinowski, Jérémy Decerle, Sylvia Limmer, Bas Eickhout, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Daniel Buda, Paolo De Castro, Dacian Cioloş, Angelo Ciocca, Thomas Waitz, Mazaly Aguilar, Anja Hazekamp, Mislav Kolakušić, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Günther Sidl, Asger Christensen, Jaak Madison, Grace O'Sullivan, Veronika Vrecionová, Chris MacManus a Álvaro Amaro.

PŘEDSEDNICTVÍ: Othmar KARAS
místopředseda

Vystoupili: Jytte Guteland, Elsi Katainen, Roman Haider, Francisco Guerreiro, Emmanouil Fragkos, Eugenia Rodríguez Palop, Petri Sarvamaa, Isabel Carvalhais, Pascal Canfin, Rosanna Conte, Anna Deparnay-Grunenberg, Andrey Slabakov, Manuel Bompard, Salvatore De Meo, Carmen Avram, Atidzhe Alieva-Veli, Hélène Laporte, Pär Holmgren, Robert Roos, Balázs Hidvéghi, Clara Aguilera, Charles Goerens, Gianantonio Da Re, Beata Mazurek, Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Angel Dzhambazki, Asim Ademov, Benoît Lutgen, Riho Terras, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Gabriel Mato, Simone Schmiedtbauer a Pernille Weiss.

Vystoupili: Peter Jahr, Ulrike Müller a Janusz Wojciechowski.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 21 zápisu ze dne 20.10.2020 (A9-0200/2020 a A9-0198/2020), bod 9 zápisu ze dne 21.10.2020, bod 17 zápisu ze dne 21.10.2020, bod 2 zápisu ze dne 22.10.2020, bod 12 zápisu ze dne 22.10.2020, bod 16 zápisu ze dne 22.10.2020 a bod 3 zápisu ze dne 23.10.2020 (A9-0200/2020), bod 3 zápisu ze dne 23.10.2020 (A9-0199/2020) (pozměňovací návrhy); bod 7 zápisu ze dne 23.10.2020 (A9-0198/2020), bod 11 zápisu ze dne 23.10.2020 (A9-0200/2020 a A9-0199/2020) (konečné hlasování).

Poslední aktualizace: 28. října 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí