Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Utorok, 20. októbra 2020 - Brusel

6. Zmena programu rokovania
CRE

Po porade s predsedami politických skupín predseda navrhol, aby sa oznámenie výsledkov tretieho hlasovania uskutočnilo dnes večer o 23.00 h namiesto zajtrajšieho termínu ráno o 9.00 h.

Okrem toho bolo hlasovanie rozdelené do niekoľkých hlasovacích blokov v závislosti od počtu pozmeňujúcich návrhov a počtu žiadostí o hlasovanie po častiach a oddelené hlasovanie.

Informácie o rozdelení hlasovania do jednotlivých hlasovacích blokov sú k dispozícii na internetovej stránke Parlamentu v rubrike „Prioritné informácie a dokumenty“.

Parlament udelil súhlas s týmto návrhom. Týmto bol stanovený program rokovania.

(Rokovanie bolo prerušené o 12.43 h.)

Posledná úprava: 28. októbra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia