Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 1k
Tisdagen den 20 oktober 2020 - Bryssel

6. Ändring av föredragningslistan
CRE

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen att resultaten av den tredje omröstningsomgången skulle meddelas kl. 23.00 samma kväll i stället för kl. 9.00 nästa morgon.

Dessutom hade omröstningarna omfördelats mellan de olika omröstningsomgångarna beroende på antalet ingivna ändringsförslag och antalet inkomna begäranden om delad omröstning respektive särskild omröstning.

Information om fördelningen av omröstningarna över de olika omröstningstillfällena finns på parlamentets webbplats under ”Prioriterad information och prioriterade dokument”.

Parlamentet godkände detta förslag. Föredragningslistan ändrades på motsvarande sätt.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.43.)

Senaste uppdatering: 28 oktober 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy