Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 10k
Вторник, 20 октомври 2020 г. - Брюксел

10. Второ гласуване
CRE

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване по:

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет [2019/2060(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Гласуването на първия доклад (A9-0078/2020) се проведе на 13 май 2020 г. (точка 20 от протокола от 13.5.2020 г.);

—   Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [2019/2057(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Гласуването на първия доклад (A9-0038/2020) се проведе на 13 май 2020 г. (точка 20 от протокола от 13.5.2020 г.).

Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

—   Законодателен акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар
Доклад с препоръки към Комисията относно законодателния акт за цифровите услуги: подобряване на функционирането на единния пазар [2020/2018(INL)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020);

—   Законодателен акт за цифровите услуги: адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за търговските субекти, които извършват дейност онлайн
Доклад с препоръки към Комисията относно законодателния акт за цифровите услуги: адаптиране на правилата в областта на търговското и гражданското право за търговските субекти, които извършват дейност онлайн [2020/2019(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tiemo Wölken (A9-0177/2020);

—   Рамка от етични аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии
Доклад с препоръки към Комисията относно рамка от етични аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии [2020/2012(INL)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020);

—   Права върху интелектуалната собственост при разработването на технологии за изкуствен интелект
Доклад относно правата върху интелектуалната собственост при разработването на технологии за изкуствен интелект [2020/2015(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020).

Гласуването ще продължи до 15.45 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 8.15 ч.

(Заседанието беше прекъснато в 14.31 ч.)

Последно осъвременяване: 28 октомври 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност