Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2081(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0167/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0167/2020

Συζήτηση :

PV 20/10/2020 - 13
CRE 20/10/2020 - 13

Ψηφοφορία :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0280

Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 - Βρυξέλλες

13. Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον ΑΕ/ΥΕ σχετικά με τις σχέσεις με τη Λευκορωσία (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τις σχέσεις με τη Λευκορωσία [2020/2081(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

Ο Petras Auštrevičius παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Josep Borrell Fontelles (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Andrius Kubilius, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tonino Picula, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Thierry Mariani, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Viola Von Cramon-Taubadel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Idoia Villanueva Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Andrzej Halicki, Kati Piri, Isabel Wiseler-Lima και Miriam Lexmann.

Παρεμβαίνουν οι Josep Borrell Fontelles και Petras Auštrevičius.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.10.2020 (τροπολογίες)˙ σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2020 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 28 Οκτωβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου