Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2015(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0176/2020

Debatter :

PV 19/10/2020 - 15
PV 19/10/2020 - 18
CRE 19/10/2020 - 15
CRE 19/10/2020 - 18

Omröstningar :

PV 20/10/2020 - 17
PV 20/10/2020 - 21

Antagna texter :

P9_TA(2020)0277

Protokoll
XML 11k
Tisdagen den 20 oktober 2020 - Bryssel

17. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén [2019/2060(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Omröstningen om det första betänkandet (A9-0078/2020) hade hållits den 13 maj 2020 (punkt 20 i protokollet av den 13.5.2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0270)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 3)

Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [2019/2057(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Omröstningen om det första betänkandet (A9-0038/2020) hade hållits den 13 maj 2020 (punkt 20 i protokollet av den 13.5.2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0271)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 4)

Rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt [2020/2018(INL)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0272)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 5)

Rättsakten om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rättsakten om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet [2020/2019(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0273)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 6)

Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik
Betänkande om rekommendationerna om en ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik [2020/2012(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0275)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 8)

Immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens
Betänkande om immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens [2020/2015(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0277)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 10)

Senaste uppdatering: 28 oktober 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy