Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 13k
Antradienis, 2020 m. spalio 20 d. - Briuselis

19. Trečiasis balsavimas
CRE

Parlamentas balsavo dėl šių dokumentų pakeitimų:

—   Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Peter Jahr (A8-0200/2019);

—   Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Ulrike Müller (A8-0199/2019).

Vyko Parlamento galutinis balsavimas dėl:

—   Skaitmeninių paslaugų aktas: bendrosios rinkos veikimo gerinimas
Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl skaitmeninių paslaugų akto: bendrosios rinkos veikimo gerinimas [2020/2018(INL)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020);

—   Skaitmeninių paslaugų aktas: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai
Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl skaitmeninių paslaugų akto: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai [2020/2019(INL)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tiemo Wölken (A9-0177/2020);

—   Skaitmeninių paslaugų aktas ir su pagrindinėmis teisėmis susiję klausimai
Pranešimas dėl skaitmeninių paslaugų akto ir su pagrindinėmis teisėmis susijusių klausimų [2020/2022(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Kris Peeters (A9-0172/2020);

—   Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatos
Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatų [2020/2012(INL)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020);

—   Naudojant dirbtinį intelektą taikoma civilinės atsakomybės tvarka
Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl naudojant dirbtinį intelektą taikomos civilinės atsakomybės tvarkos [2020/2014(INL)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Axel Voss (A9-0178/2020);

—   Intelektinės nuosavybės teisės plėtojant dirbtinio intelekto technologijas
Pranešimas dėl intelektinės nuosavybės teisių plėtojant dirbtinio intelekto technologijas [2020/2015(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020);

—   Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) įgyvendinimo ir valdymo
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) įgyvendinimo ir valdymo [2020/2080(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Radosław Sikorski (A9-0165/2020);

—   ES asociacijos susitarimo su Moldovos Respublika įgyvendinimo ataskaita
Pranešimas dėl ES asociacijos susitarimo su Moldovos Respublika įgyvendinimo ataskaitos [2019/2201(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020).

Parlamentas balsavo dėl šių dokumentų pakeitimų:

—   Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl santykių su Baltarusija
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl santykių su Baltarusija [2020/2081(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020);

—   Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) 10-ojo peržiūros proceso parengimo, branduolinių ginklų kontrolės ir branduolinio nusiginklavimo galimybių
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) 2020 m. peržiūros proceso parengimo, branduolinių ginklų kontrolės ir branduolinio nusiginklavimo galimybių [2020/2004(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Sven Mikser (A9-0020/2020).

Balsavimas bus tęsiamas iki 21.15 val.

Pradėta balsuoti.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 23 val.

(Posėdis sustabdytas 20.01 val.)

Atnaujinta: 2021 m. spalio 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika