Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
XML 14k
It-Tlieta, 20 ta' Ottubru 2020 - Brussell

19. It-tielet sessjoni ta' votazzjonijiet
CRE

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi għal:

—   Politika Agrikola Komuni - l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri u ffinanzjati mill-FAEG u mill-FAEŻR ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1305/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Peter Jahr (A8-0200/2019);

—   Il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni ***I
Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Ulrike Müller (A8-0199/2019).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet finali dwar:

—   Att dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku
Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali: Titjib tal-funzjonament tas-Suq Uniku [2020/2018(INL)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020);

—   Att dwar is-Servizzi Diġitali: adattament tar-regoli tad-dritt kummerċjali u ċivili għall-entitajiet kummerċjali li joperaw online
Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali: adattament tar-regoli tad-dritt kummerċjali u ċivili għall-entitajiet kummerċjali li joperaw online [2020/2019(INL)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tiemo Wölken (A9-0177/2020);

—   L-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-kwistjonijiet li jinħolqu rigward id-drittijiet fundamentali
Rapport dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-kwistjonijiet li jinħolqu rigward id-drittijiet fundamentali [2020/2022(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Kris Peeters (A9-0172/2020);

—   Qafas tal-aspetti etiċi tal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji relatati
Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar qafas tal-aspetti etiċi tal-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika u t-teknoloġiji relatati [2020/2012(INL)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020);

—   Reġim ta' responsabbiltà ċivili għall-intelliġenza artifiċjali
Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar reġim ta' responsabbiltà ċivili għall-intelliġenza artifiċjali [2020/2014(INL)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Axel Voss (A9-0178/2020);

—   Drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali
Rapport dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali għall-iżvilupp ta' teknoloġiji tal-intelliġenza artifiċjali [2020/2015(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020);

—   Rakkomandazzjoni lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà rigward l-implimentazzjoni u l-governanza tal-Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO)
Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropewu lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà rigward l-implimentazzjoni u l-governanza tal-Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO) [2020/2080(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Radosław Sikorski (A9-0165/2020);

—   Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mar-Repubblika tal-Moldova
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-UE mar-Repubblika tal-Moldova [2019/2201(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi għal:

—   Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-VP/RGħ dwar ir-relazzjonijiet mal-Belarussja
Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar ir-relazzjonijiet mal-Belarussja [2020/2081(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020);

—   Rakkomandazzjoni lill-VP/RGħ u lill-Kunsill fl-ambitu tat-tħejjija tal-10 proċess ta' rieżami tat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (TNP), tal-kontroll tal-armi nukleari u tal-opzjonijiet ta' diżarm nukleari
Rapport fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar it-tħejjija tal-proċess ta' rieżami 2020 tat-Trattat dwar in-Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (TNP), tal-kontroll tal-armi nukleari u tal-opzjonijiet ta' diżarm nukleari [2020/2004(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Sven Mikser (A9-0020/2020).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sad-21.15.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 23.00.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 20.01.)

Aġġornata l-aħħar: 28 ta' Ottubru 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza