Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0217(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0199/2019

Forhandlinger :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Afstemninger :

PV 20/10/2020 - 21
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0288
P9_TA(2021)0457

Protokol
XML 23k
Tirsdag den 20. oktober 2020 - Bruxelles

21. Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne

Formanden bekendtgjorde resultaterne af afstemningen:

Den fælles landbrugspolitik - støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne og finansieres gennem EGFL og ELFUL ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0287)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 19., 20., 21., 22. og 23. oktober 2020, punkt 21)

Den fælles landbrugspolitik: finansiering, forvaltning og overvågning ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0288)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 19., 20., 21., 22. og 23. oktober 2020, punkt 22)

Retsakt om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om retsakten om digitale tjenester: forbedring af det indre markeds funktionsmåde [2020/2018(INL)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0272)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 19., 20., 21., 22. og 23. oktober 2020, punkt 5)

Retsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om en retsakt om digitale tjenester: tilpasning af handels- og civilretlige regler til kommercielle enheder, der opererer online [2020/2019(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0273)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 19., 20., 21., 22. og 23. oktober 2020, punkt 6)

Retsakt om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder
Betænkning om retsakten om digitale tjenester og de dermed forbundne spørgsmål om grundlæggende rettigheder [2020/2022(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Kris Peeters (A9-0172/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0274)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 19., 20., 21., 22. og 23. oktober 2020, punkt 7)

Ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om en ramme for etiske aspekter af kunstig intelligens, robotteknologi og relaterede teknologier [2020/2012(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0275)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 19., 20., 21., 22. og 23. oktober 2020, punkt 8)

Civilretlig erstatningsansvarsordning for kunstig intelligens
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om en civilretlig erstatningsansvarsordning for kunstig intelligens [2020/2014(INL)] - Retsudvalget. Ordfører: Axel Voss (A9-0178/2020)

(Flertal af Parlamentets medlemmer)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0276)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 19., 20., 21., 22. og 23. oktober 2020, punkt 9)

Intellektuel ejendomsret i forbindelse med udvikling af teknologier vedrørende kunstig intelligens
Betænkning om intellektuel ejendomsret i forbindelse med udvikling af teknologier vedrørende kunstig intelligens [2020/2015(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0277)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 19., 20., 21., 22. og 23. oktober 2020, punkt 10)

Henstilling til Rådet og HR/NF om gennemførelsen og forvaltningen af det permanente strukturerede samarbejde (PESCO)
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om gennemførelsen og forvaltningen af det permanente strukturerede samarbejde (PESCO) [2020/2080(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0278)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 19., 20., 21., 22. og 23. oktober 2020, punkt 11)

Betænkning om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Republikken Moldova
Betænkning om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Republikken Moldova [2019/2201(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P9_TA(2020)0279)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 19., 20., 21., 22. og 23. oktober 2020, punkt 12)

Henstilling til Rådet, Kommissionen og HR/NF om forbindelserne med Hviderusland
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om forbindelserne med Hviderusland [2020/2081(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0280)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 19., 20., 21., 22. og 23. oktober 2020, punkt 13)

Henstilling til HR/NF og Rådet om forberedelsen af gennemgangsprocessen for den 10. ikkespredningstraktat (NPT), kernevåbenkontrol og mulighederne for atomnedrustning
Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen om forberedelsen af gennemgangsprocessen for ikkespredningstraktaten (NPT) i 2020, kernevåbenkontrol og mulighederne for atomnedrustning [2020/2004(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Sven Mikser (A9-0020/2020)

(Simpelt flertal påkrævet)

ÆNDRINGSFORSLAG

Se Vedtagne tekster (P9_TA(2020)0281)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater" for den 19., 20., 21., 22. og 23. oktober 2020, punkt 14)

Seneste opdatering: 28. oktober 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik