Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0217(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0199/2019

Arutelud :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Hääletused :

PV 20/10/2020 - 21
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0288
P9_TA(2021)0457

Protokoll
XML 23k
Teisipäev, 20. oktoober 2020 - Brüssel

21. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Juhataja luges ette hääletuse tulemused.

Ühine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0287)
(
Hääletustulemused: 19.,20., 21., 22. ja 23. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 21)

Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EL) nr 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0288)
(
Hääletustulemused: 19.,20., 21., 22. ja 23. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 22)

Digiteenuste õigusakt: siseturu toimimise täiustamine
Raport soovitustega komisjonile digiteenuste õigusakti ja siseturu toimimise täiustamise kohta [2020/2018(INL)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0272)
(
Hääletustulemused: 19.,20., 21., 22. ja 23. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

Digiteenuste õigusakt ning kaubandus- ja tsiviilõiguse normide kohandamine veebis tegutsevatele äriüksustele
Raport soovitustega komisjonile digiteenuste õigusakti ning kaubandus- ja tsiviilõiguse normide kohandamise kohta veebis tegutsevatele äriüksustele [2020/2019(INL)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0273)
(
Hääletustulemused: 19.,20., 21., 22. ja 23. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

Digiteenuste õigusakt ja põhiõigustega seoses tekkivad probleemid
Raport digiteenuste õigusakti ja põhiõigustega seoses tekkivate probleemide kohta [2020/2022(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Kris Peeters (A9-0172/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0274)
(
Hääletustulemused: 19.,20., 21., 22. ja 23. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

Tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistik
Raport soovitustega komisjonile tehisintellekti, robootika ja seonduva tehnoloogia eetiliste aspektide raamistiku kohta [2020/2012(INL)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0275)
(
Hääletustulemused: 19.,20., 21., 22. ja 23. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

Tehisintellekti tsiviilvastutuse kord
Raport soovitustega komisjonile tehisintellekti tsiviilvastutuse korra kohta [2020/2014(INL)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Axel Voss (A9-0178/2020)

(Nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0276)
(
Hääletustulemused: 19.,20., 21., 22. ja 23. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

Intellektuaalomandi õigused tehisintellekti tehnoloogiate arendamisel
Raport intellektuaalomandi õiguste kohta tehisintellekti tehnoloogiate arendamisel [2020/2015(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0277)
(
Hääletustulemused: 19.,20., 21., 22. ja 23. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

Soovitus nõukogule ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise ja juhtimise kohta
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule ja Euroopa Komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale alalise struktureeritud koostöö (PESCO) rakendamise ja juhtimise kohta [2020/2080(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0278)
(
Hääletustulemused: 19.,20., 21., 22. ja 23. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

Raport ELi ja Moldova Vabariigi assotsieerimislepingu rakendamise kohta
Raport ELi ja Moldova Vabariigi assotsieerimislepingu rakendamise kohta [2019/2201(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P9_TA(2020)0279)
(
Hääletustulemused: 19.,20., 21., 22. ja 23. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta Valgevenega
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale suhete kohta Valgevenega [2020/2081(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0280)
(
Hääletustulemused: 19.,20., 21., 22. ja 23. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

Soovitus komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja nõukogule tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) 10. läbivaatamisprotsessi ettevalmistamise ning tuumarelvastuse kontrolli ja tuumadesarmeerimise võimaluste kohta
Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule ja Euroopa Komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) 2020. aasta läbivaatamisprotsessi ettevalmistamist ning tuumarelvastuse kontrolli ja tuumadesarmeerimise võimalusi [2020/2004(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Sven Mikser (A9-0020/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

MUUDATUSETTEPANEKUD

Vt vastuvõetud tekstid (P9_TA(2020)0281)
(
Hääletustulemused: 19.,20., 21., 22. ja 23. oktoobri 2020. aasta hääletusi käsitleva dokumendi „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

Viimane päevakajastamine: 28. oktoober 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika