Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0217(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0199/2019

Debatai :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Balsavimas :

PV 20/10/2020 - 21
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0288
P9_TA(2021)0457

Protokolas
XML 23k
Antradienis, 2020 m. spalio 20 d. - Briuselis

21. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkas paskelbė balsavimo rezultatus:

Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0287)
(Balsavimo rezulatatai: 2020 m. spalio 19, 20, 21, 22 ir 23 d. „Balsavimo priedas“, punktas 21)

Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0288)
(Balsavimo rezulatatai: 2020 m. spalio 19, 20, 21, 22 ir 23 d. „Balsavimo priedas“, punktas 22)

Skaitmeninių paslaugų aktas: bendrosios rinkos veikimo gerinimas
Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl skaitmeninių paslaugų akto: bendrosios rinkos veikimo gerinimas [2020/2018(INL)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

(Reikalinga visų Parlamento narių dauguma)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0272)
(Balsavimo rezulatatai: 2020 m. spalio 19, 20, 21, 22 ir 23 d. „Balsavimo priedas“, punktas 5)

Skaitmeninių paslaugų aktas: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai
Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl skaitmeninių paslaugų akto: komercinės ir civilinės teisės nuostatų pritaikymas internetinei komercinių subjektų veiklai [2020/2019(INL)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

(Reikalinga visų Parlamento narių dauguma)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0273)
(Balsavimo rezulatatai: 2020 m. spalio 19, 20, 21, 22 ir 23 d. „Balsavimo priedas“, punktas 6)

Skaitmeninių paslaugų aktas ir su pagrindinėmis teisėmis susiję klausimai
Pranešimas dėl skaitmeninių paslaugų akto ir su pagrindinėmis teisėmis susijusių klausimų [2020/2022(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Kris Peeters (A9-0172/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0274)
(Balsavimo rezulatatai: 2020 m. spalio 19, 20, 21, 22 ir 23 d. „Balsavimo priedas“, punktas 7)

Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatos
Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatų [2020/2012(INL)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

(Reikalinga visų Parlamento narių dauguma)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0275)
(Balsavimo rezulatatai: 2020 m. spalio 19, 20, 21, 22 ir 23 d. „Balsavimo priedas“, punktas 8)

Naudojant dirbtinį intelektą taikoma civilinės atsakomybės tvarka
Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl naudojant dirbtinį intelektą taikomos civilinės atsakomybės tvarkos [2020/2014(INL)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Axel Voss (A9-0178/2020)

(Reikalinga visų Parlamento narių dauguma)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0276)
(Balsavimo rezulatatai: 2020 m. spalio 19, 20, 21, 22 ir 23 d. „Balsavimo priedas“, punktas 9)

Intelektinės nuosavybės teisės plėtojant dirbtinio intelekto technologijas
Pranešimas dėl intelektinės nuosavybės teisių plėtojant dirbtinio intelekto technologijas [2020/2015(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0277)
(Balsavimo rezulatatai: 2020 m. spalio 19, 20, 21, 22 ir 23 d. „Balsavimo priedas“, punktas 10)

Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) įgyvendinimo ir valdymo
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) įgyvendinimo ir valdymo [2020/2080(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0278)
(Balsavimo rezulatatai: 2020 m. spalio 19, 20, 21, 22 ir 23 d. „Balsavimo priedas“, punktas 11)

ES asociacijos susitarimo su Moldovos Respublika įgyvendinimo ataskaita
Pranešimas dėl ES asociacijos susitarimo su Moldovos Respublika įgyvendinimo ataskaitos [2019/2201(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P9_TA(2020)0279)
(Balsavimo rezulatatai: 2020 m. spalio 19, 20, 21, 22 ir 23 d. „Balsavimo priedas“, punktas 12)

Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl santykių su Baltarusija
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl santykių su Baltarusija [2020/2081(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0280)
(Balsavimo rezulatatai: 2020 m. spalio 19, 20, 21, 22 ir 23 d. „Balsavimo priedas“, punktas 13)

Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) 10-ojo peržiūros proceso parengimo, branduolinių ginklų kontrolės ir branduolinio nusiginklavimo galimybių
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) 2020 m. peržiūros proceso parengimo, branduolinių ginklų kontrolės ir branduolinio nusiginklavimo galimybių [2020/2004(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Sven Mikser (A9-0020/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0281)
(Balsavimo rezulatatai: 2020 m. spalio 19, 20, 21, 22 ir 23 d. „Balsavimo priedas“, punktas 14)

Atnaujinta: 2021 m. spalio 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika