Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0217(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A8-0199/2019

Debates :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Balsojumi :

PV 20/10/2020 - 21
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0288
P9_TA(2021)0457

Protokols
XML 24k
Otrdiena, 2020. gada 20. oktobris - Brisele

21. Balsošanas rezultātu paziņošana

Sēdes vadītājs nolasīja balsošanas rezultātus.

Kopējā lauksaimniecības politika — atbalsts stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā un kurus finansē no ELGF un ELFLA ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Peter Jahr (A8-0200/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0287).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 19., 20., 21., 22. un 23. oktobra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

Kopējā lauksaimniecības politika: finansēšana, pārvaldība un uzraudzība ***I
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Ulrike Müller (A8-0199/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0288).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 19., 20., 21., 22. un 23. oktobra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts.)

Digitālo pakalpojumu tiesību akts: vienotā tirgus darbības uzlabošana
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par digitālo pakalpojumu tiesību aktu: vienotā tirgus darbības uzlabošana [2020/2018(INL)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0272).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 19., 20., 21., 22. un 23. oktobra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

Digitālo pakalpojumu tiesību akts: komerctiesību un civiltiesību noteikumu pielāgošana komercvienībām, kas darbojas tiešsaistē
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par digitālo pakalpojumu tiesību aktu: komerctiesību un civiltiesību noteikumu pielāgošana komercvienībām, kas darbojas tiešsaistē [2020/2019(INL)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tiemo Wölken (A9-0177/2020).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0273).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 19., 20., 21., 22. un 23. oktobra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

Digitālo pakalpojumu tiesību akts un ar pamattiesību ievērošanu saistītās problēmas
Ziņojums par digitālo pakalpojumu tiesību aktu un ar pamattiesību ievērošanu saistītajām problēmām [2020/2022(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Kris Peeters (A9-0172/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0274).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 19., 20., 21., 22. un 23. oktobra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

Mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvars
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par mākslīgā intelekta, robotikas un saistīto tehnoloģiju ētisko aspektu satvaru [2020/2012(INL)] - Juridiskā komiteja. Referents: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0275).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 19., 20., 21., 22. un 23. oktobra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

Mākslīgajam intelektam piemērojamais civiltiesiskās atbildības režīms
Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par mākslīgajam intelektam piemērojamo civiltiesiskās atbildības režīmu [2020/2014(INL)] - Juridiskā komiteja. Referents: Axel Voss (A9-0178/2020).

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0276).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 19., 20., 21., 22. un 23. oktobra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

Intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību
Ziņojums par intelektuālā īpašuma tiesībām saistībā ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju attīstību [2020/2015(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0277).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 19., 20., 21., 22. un 23. oktobra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

Ieteikums Padomei un PV/AP par pastāvīgās strukturētās sadarbības (PESCO) īstenošanu un pārvaldību
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par pastāvīgās strukturētās sadarbības (PESCO) īstenošanu un pārvaldību [2020/2080(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Radosław Sikorski (A9-0165/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0278).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 19., 20., 21., 22. un 23. oktobra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

Ziņojums par ES un Moldovas Republikas asociācijas nolīguma īstenošanu
Ziņojums par ES un Moldovas Republikas asociācijas nolīguma īstenošanu [2019/2201(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P9_TA(2020)0279).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 19., 20., 21., 22. un 23. oktobra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

Ieteikums Padomei, Komisijai un PV/AP par attiecībām ar Baltkrieviju
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos par attiecībām ar Baltkrieviju [2020/2081(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0280).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 19., 20., 21., 22. un 23. oktobra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

Ieteikums PV/AP un Padomei attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) 10. pārskatīšanas procesa sagatavošanu, kodolieroču kontroli un kodolatbruņošanās iespējām
Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei un Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz Kodolieroču neizplatīšanas līguma (KNL) 2020. gada pārskatīšanas procesa sagatavošanu, kodolieroču kontroli un kodolatbruņošanās iespējām [2020/2004(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Sven Mikser (A9-0020/2020).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

GROZĪJUMI

Skatīt pieņemtos tekstus (P9_TA(2020)0281).
(Balsošanas izklāsts: 2020. gada 19., 20., 21., 22. un 23. oktobra pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 28. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika