Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0217(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0199/2019

Dezbateri :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Voturi :

PV 20/10/2020 - 21
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0288
P9_TA(2021)0457

Proces-verbal
XML 23k
Marţi, 20 octombrie 2020 - Bruxelles

21. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0287)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 21)

Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportoare: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0288)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 22)

Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice
Raport conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la Actul legislativ privind serviciile digitale: îmbunătățirea funcționării pieței unice [2020/2018(INL)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0272)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 5)

Actul legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online
Raport conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la un act legislativ privind serviciile digitale: adaptarea normelor de drept comercial și civil pentru entitățile comerciale care își desfășoară activitatea online [2020/2019(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0273)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 6)

Actul legislativ privind serviciile digitale și chestiuni privind drepturile fundamentale
Raport referitor la actul legislativ privind serviciile digitale și chestiuni privind drepturile fundamentale [2020/2022(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Kris Peeters (A9-0172/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0274)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 7)

Cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe
Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind cadrul de aspecte etice asociate cu inteligența artificială, robotica și tehnologiile conexe [2020/2012(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0275)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 8)

Regimul de răspundere civilă pentru inteligența artificială
Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind regimul de răspundere civilă pentru inteligența artificială [2020/2014(INL)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Axel Voss (A9-0178/2020)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0276)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 9)

Drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale
Raport referitor la drepturile de proprietate intelectuală pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale [2020/2015(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0277)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 10)

Recomandarea adresată Consiliului și VP/ÎR privind punerea în aplicare și guvernanța cooperării structurate permanente (PESCO)
Raport referitor la Recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind punerea în aplicare și guvernanța cooperării structurate permanente (PESCO) [2020/2080(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0278)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 11)

Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Republica Moldova
Raport referitor la punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Republica Moldova [2019/2201(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P9_TA(2020)0279)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 12)

Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și VP/ÎR privind relațiile cu Belarus
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind relațiile cu Belarus [2020/2081(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0280)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 13)

Recomandare adresată VP/ÎR și Consiliului privind pregătirea celui de al 10-lea proces de revizuire a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP), controlul armelor nucleare și opțiunile de dezarmare nucleară
Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind pregătirea procesului de revizuire din 2020 a Tratatului de neproliferare a armelor nucleare (TNP), controlul armelor nucleare și opțiunile de dezarmare nucleară [2020/2004(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Sven Mikser (A9-0020/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0281)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 14)

Ultima actualizare: 28 octombrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate