Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0217(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0199/2019

Debatter :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Omröstningar :

PV 20/10/2020 - 21
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Antagna texter :

P9_TA(2020)0288
P9_TA(2021)0457

Protokoll
XML 24k
Tisdagen den 20 oktober 2020 - Bryssel

21. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för stöd till strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna enligt den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken) och finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2020)0287)
(O
mröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 21)

Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av förordning (EU) nr 1306/2013 [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2020)0288)
(O
mröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 22)

Rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt [2020/2018(INL)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0272)
(O
mröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 5)

Rättsakten om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rättsakten om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet [2020/2019(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0273)
(O
mröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 6)

Rättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna
Betänkande om rättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna [2020/2022(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Kris Peeters (A9-0172/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0274)
(O
mröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 7)

Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik
Betänkande om rekommendationerna om en ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik [2020/2012(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0275)
(O
mröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 8)

Skadeståndsordning för artificiell intelligens
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om en skadeståndsordning för artificiell intelligens [2020/2014(INL)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Axel Voss (A9-0178/2020)

(En majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0276)
(O
mröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 9)

Immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens
Betänkande om immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens [2020/2015(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0277)
(O
mröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 10)

Rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco)
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) [2020/2080(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0278)
(O
mröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 11)

Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien
Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien [2019/2201(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2020)0279)
(O
mröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 12)

Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden/unionens höga representant om förbindelserna med Belarus
Betänkande om Europaparlamentets förslag till rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om förbindelserna med Belarus [2020/2081(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2020)0280)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 13)

Rekommendation till den höga representanten och rådet om förberedelsen av den tionde granskningskonferensen för icke-spridningsfördraget, kärnvapenkontroll och möjligheter till kärnvapennedrustning
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende förberedelsen av den tionde granskningskonferensen för icke-spridningsfördraget, kärnvapenkontroll och möjligheter till kärnvapennedrustning [2020/2004(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sven Mikser (A9-0020/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2020)0281)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 14)

Senaste uppdatering: 28 oktober 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy