Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 20 октомври 2020 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Възобновяване на заседанието
 4.Първо гласуване
 5.Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР - Обща селскостопанска политика: финансиране, управление и мониторинг - Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други регламенти (разискване)
 6.Промяна на дневния ред
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Обявяване на резултатите от гласуването
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Второ гласуване
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Работна програма на Комисията за 2021 г. (разискване)
 13.Препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно отношенията с Беларус (разискване)
 14.Препоръка до върховния представител и до Съвета при подготовката на десетия процес на преразглеждане на Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО), вариантите за контрол над ядрените оръжия и за ядрено разоръжаване (разискване)
 15.Полицейско насилие в ЕС (разискване)
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Обявяване на резултатите от гласуването
 18.Възобновяване на заседанието
 19.Трето гласуване
 20.Възобновяване на заседанието
 21.Обявяване на резултатите от гласуването
 22.Обяснения на вот
 23.Поправки на вот и намерения за гласуване
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (197 kb) Списък на присъствалите (35 kb) Резултати от различните гласувания (1017 kb) Поименни гласувания (20180 kb) 
 
Протокол (197 kb) Списък на присъствалите (35 kb) Резултати от различните гласувания (1017 kb) Поименни гласувания (20180 kb) 
 
Протокол (76 kb) Списък на присъствалите (12 kb) Резултати от различните гласувания (171 kb) Поименни гласувания (366 kb) 
 
Протокол (316 kb) Списък на присъствалите (82 kb) Резултати от различните гласувания (474 kb) Поименни гласувания (3188 kb) 
Последно осъвременяване: 28 октомври 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност