Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 20 października 2020 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogłoszenie wyników głosowania
 3.Wznowienie posiedzenia
 4.Pierwsza część głosowania
 5.Wspólna polityka rolna – wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW – Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej – Wspólna polityka rolna – zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych rozporządzeń (debata)
 6.Zmiana porządku obrad
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Ogłoszenie wyników głosowania
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Druga część głosowania
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Program prac Komisji na 2021 r. (debata)
 13.Zalecenie dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela w sprawie stosunków z Białorusią (debata)
 14.Zalecenie dla Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela i Rady dotyczące przygotowań do procedury przeglądu Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) w 2020 r., kontroli broni jądrowej i wariantów rozbrojenia jądrowego (debata)
 15.Brutalność policji w UE (debata)
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Ogłoszenie wyników głosowania
 18.Wznowienie posiedzenia
 19.Trzecia część głosowania
 20.Wznowienie posiedzenia
 21.Ogłoszenie wyników głosowania
 22.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 23.Korekty i zamiary głosowania
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (166 kb) Lista obecności (35 kb) Wyniki głosowania (962 kb) Wyniki głosowań imiennych (11271 kb) 
 
Protokół (166 kb) Lista obecności (35 kb) Wyniki głosowania (962 kb) Wyniki głosowań imiennych (11271 kb) 
 
Protokół (72 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (160 kb) Wyniki głosowań imiennych (364 kb) 
 
Protokół (288 kb) Lista obecności (70 kb) Wyniki głosowania (426 kb) Wyniki głosowań imiennych (3166 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 28 października 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności