Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 20. októbra 2020 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie výsledkov hlasovania
 3.Pokračovanie rokovania
 4.Prvé hlasovanie
 5.Spoločná poľnohospodárska politika – podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV - Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie - Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení (rozprava)
 6.Zmena programu rokovania
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Oznámenie výsledkov hlasovania
 9.Pokračovanie rokovania
 10.Druhé hlasovanie
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Pracovný program Komisie na rok 2021 (rozprava)
 13.Odporúčanie Rade, Komisii a PK/VP o vzťahoch s Bieloruskom (rozprava)
 14.Odporúčanie PK/VP a Rade v rámci prípravy procesu preskúmania 10. Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) v roku 2020, kontroly jadrových zbraní a možností jadrového odzbrojenia (rozprava)
 15.Policajná brutalita v EÚ (rozprava)
 16.Pokračovanie rokovania
 17.Oznámenie výsledkov hlasovania
 18.Pokračovanie rokovania
 19.Tretie hlasovanie
 20.Pokračovanie rokovania
 21.Oznámenie výsledkov hlasovania
 22.Vysvetlenia hlasovania
 23.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (164 kb) Prezenčná listina (35 kb) Výsledky hlasovaní (959 kb) Hlasovania podľa mien (20180 kb) 
 
Zápisnica (164 kb) Prezenčná listina (35 kb) Výsledky hlasovaní (959 kb) Hlasovania podľa mien (20180 kb) 
 
Zápisnica (72 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovaní (167 kb) Hlasovania podľa mien (370 kb) 
 
Zápisnica (281 kb) Prezenčná listina (71 kb) Výsledky hlasovaní (431 kb) Hlasovania podľa mien (3162 kb) 
Posledná úprava: 28. októbra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia