Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 20 oktober 2020 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Första omröstningsomgången
 5.Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu - Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning - Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och andra förordningar (debatt)
 6.Ändring av föredragningslistan
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Andra omröstningsomgången
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Kommissionens arbetsprogram för 2021 (debatt)
 13.Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden/unionens höga representant om förbindelserna med Belarus (debatt)
 14.Rekommendation till den höga representanten och rådet om förberedelsen av den tionde granskningskonferensen för icke-spridningsfördraget, kärnvapenkontroll och möjligheter till kärnvapennedrustning (debatt)
 15.Polisbrutalitet i EU (debatt)
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 18.Återupptagande av sammanträdet
 19.Tredje omröstningsomgången
 20.Återupptagande av sammanträdet
 21.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 22.Röstförklaringar
 23.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (165 kb) Närvarolista (35 kb) Omröstningsresultat (959 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (20180 kb) 
 
Protokoll (165 kb) Närvarolista (35 kb) Omröstningsresultat (959 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (20180 kb) 
 
Protokoll (70 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (167 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (351 kb) 
 
Protokoll (280 kb) Närvarolista (70 kb) Omröstningsresultat (427 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (3124 kb) 
Senaste uppdatering: 28 oktober 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy