Index 
Protokoll - Omröstningsresultat
XML 959kPDF 427kWORD 167k
Tisdagen den 20 oktober 2020 - Bryssel
 Förkortningar och symboler

 1. Ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller särskilda åtgärder för fordon i slutserier i kategori L till följd av covid-19-utbrottet ***I

 2. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2020/001 ES/Stödsektorer till Galiciens varvsindustri

 3. Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

 4. Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet

 5. Rättsakten om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt

 6. Rättsakten om digitala tjänster: anpassning av handels- och civilrättsliga regler för kommersiella enheter som är verksamma på nätet

 7. Rättsakten om digitala tjänster och frågor som rör de grundläggande rättigheterna

 8. Ram för etiska aspekter av artificiell intelligens, robotteknik och tillhörande teknik

 9. Skadeståndsordning för artificiell intelligens

 10. Immateriella rättigheter för utveckling av artificiell intelligens

 11. Rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende genomförandet och styrningen av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco)

 12. Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien

 13. Förslag till rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden/unionens höga representant om förbindelserna med Belarus

 14. Rekommendation till den höga representanten och rådet om förberedelsen av den tionde granskningskonferensen för icke-spridningsfördraget, kärnvapenkontroll och möjligheter till kärnvapennedrustning

 15. Framtiden för utbildningen i Europa mot bakgrund av covid-19

 16. Kommissionens skyldigheter på området för ömsesidighet i fråga om viseringar i enlighet med artikel 7 i förordning (EU) 2018/1806

 17. Den ekonomiska politiken i euroområdet 2020

 18. Sysselsättning och socialpolitik i euroområdet 2020

 19. Avskogning

 20. Jämställdhet i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

 21. Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu

 22. Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning ***I

 23. Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av den gemensamma marknadsordningen och andra förordningar ***I