Index 
Jegyzőkönyv
XML 166kPDF 286kWORD 71k
2020. október 20., Kedd - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.A szavazás eredményének bejelentése
 3.Az ülés folytatása
 4.Első szavazási kör
 5.Közös agrárpolitika – a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez nyújtott, az EMGA és az EMVA által finanszírozott támogatás - Közös agrárpolitika: finanszírozás, irányítás és nyomon követés - Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének és más rendeleteknek a módosítása (vita)
 6.A napirend módosítása
 7.Az ülés folytatása
 8.A szavazás eredményének bejelentése
 9.Az ülés folytatása
 10.Második szavazási kör
 11.Az ülés folytatása
 12.A Bizottság 2021. évi munkaprogramja (vita)
 13.Ajánlás a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a Belarusszal folytatott kapcsolatokról (vita)
 14.Ajánlás a Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés 10. felülvizsgálati eljárásának, a nukleáris fegyverzet ellenőrzésének és a nukleáris fegyverzet leszerelési lehetőségeinek előkészítéséről (vita)
 15.Rendőri brutalitás az EU-ban (vita)
 16.Az ülés folytatása
 17.A szavazás eredményének bejelentése
 18.Az ülés folytatása
 19.Harmadik szavazási kör
 20.Az ülés folytatása
 21.A szavazás eredményének bejelentése
 22.A szavazáshoz fűzött indokolások
 23.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 24.A következő ülésnap napirendje
 25.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Pedro SILVA PEREIRA alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.01-kor nyitják meg.


2. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a szavazás eredményeit:

A 168/2013/EU rendeletnek az L kategóriájú kifutó sorozatú járművekre vonatkozóan a Covid19-járványra válaszul hozott különös intézkedések tekintetében történő módosítása ***I
Jelentés a 168/2013/EU rendeletnek az L kategóriájú kifutó sorozatú járművekre vonatkozóan a Covid19-járványra válaszul hozott különös intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2020)0491 - C9-0285/2020 - 2020/0251(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Maria Grapini (A9-0190/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2020)0268)
(A szavazás eredménye: A 2020. október 19-i, 20-i, 21-i, 22-i és 23-i „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors
Jelentés Spanyolország EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2020)0485 - C9-0294/2020 - 2020/1996(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Valérie Hayer (A9-0192/2020)

(Az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P9_TA(2020)0269)
(A szavazás eredménye: A 2020. október 19-i, 20-i, 21-i, 22-i és 23-i „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Második jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság [2019/2060(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Az első jelentésről (A9-0078/2020) szóló szavazásra 2020. május 13-án került sor(2020.5.13-i jegyzőkönyv, 20. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P9_TA(2020)0270)

A mentesítést elutasítják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (2) bekezdésének b) pontját).

(A szavazás eredménye: A 2020. október 19-i, 20-i, 21-i, 22-i és 23-i „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács
Második jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács [2019/2057(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Az első jelentésről (A9-0038/2020) szóló szavazásra 2020. május 13-án került sor (2020.5.13-i jegyzőkönyv, 20. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva. (P9_TA(2020)0271)

A mentesítést elutasítják (lásd az eljárási szabályzat V. melléklete 5. cikke (2) bekezdésének b) pontját).

(A szavazás eredménye: A 2020. október 19-i, 20-i, 21-i, 22-i és 23-i „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

(Az ülést 09.03-kor felfüggesztik.)


3. Az ülés folytatása

Az ülés 09.17-kor folytatódik.


4. Első szavazási kör

A Parlament az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról szavaz:

—   Ajánlás a Tanácsnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az állandó strukturált együttműködés (PESCO) végrehajtásáról és irányításáról
Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az állandó strukturált együttműködés (PESCO) végrehajtásáról és irányításáról szóló ajánlásáról [2020/2080(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Radosław Sikorski (A9-0165/2020);

—   Jelentés az EU és Moldova közötti társulási megállapodás végrehajtásáról
Jelentés az EU és Moldova közötti társulási megállapodás végrehajtásáról [2019/2201(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020);

—   2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Második jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság [2019/2060(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Az első jelentésről (A9-0078/2020) szóló szavazásra 2020. május 13-án került sor (2020.5.13-i jegyzőkönyv, 20. pont );

—   2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács
Második jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács [2019/2057(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Az első jelentésről (A9-0038/2020) szóló szavazásra 2020. május 13-án került sor (2020.5.13-i jegyzőkönyv, 20. pont ).

Felszólal: Tomáš Zdechovský (előadó), aki az eljárási szabályzat 159. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

A szavazás vége: 10.30

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 13.00


5. Közös agrárpolitika – a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez nyújtott, az EMGA és az EMVA által finanszírozott támogatás - Közös agrárpolitika: finanszírozás, irányítás és nyomon követés - Közös agrárpolitika – a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének és más rendeleteknek a módosítása (vita)

Jelentés a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Jelentés a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Jelentés a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet, az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet és az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról szóló 229/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0394 - C8-0246/2018 - 2018/0218(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Peter Jahr, Ulrike Müller és Eric Andrieu előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Christophe Hansen (az ENVI bizottság véleményének előadója)

Felszólal: Janusz Wojciechowski (a Bizottság tagja).

Felszólal Franc Bogovič (a REGI bizottság véleményének előadója), Younous Omarjee (a REGI bizottság véleményének előadója), Anne Sander, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Jan Huitema, a(z) Renew képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal Mara Bizzotto, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Martin Häusling, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bert-Jan Ruissen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Luke Ming Flanagan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dino Giarrusso, független, Herbert Dorfmann, Maria Noichl, Martin Hlaváček, Gilles Lebreton, Benoît Biteau, Zbigniew Kuźmiuk, Mick Wallace, Daniela Rondinelli, Pina Picierno, Jarosław Kalinowski, Jérémy Decerle, Sylvia Limmer, Bas Eickhout, Krzysztof Jurgiel, Petros Kokkalis, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Daniel Buda, Paolo De Castro, Dacian Cioloş, Angelo Ciocca, Thomas Waitz, Mazaly Aguilar, Anja Hazekamp, Mislav Kolakušić, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Günther Sidl, Asger Christensen, Jaak Madison, Grace O'Sullivan, Veronika Vrecionová, Chris MacManus és Álvaro Amaro.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Felszólal Jytte Guteland, Elsi Katainen, Roman Haider, Francisco Guerreiro, Emmanouil Fragkos, Eugenia Rodríguez Palop, Petri Sarvamaa, Isabel Carvalhais, Pascal Canfin, Rosanna Conte, Anna Deparnay-Grunenberg, Andrey Slabakov, Manuel Bompard, Salvatore De Meo, Carmen Avram, Atidzhe Alieva-Veli, Hélène Laporte, Pär Holmgren, Robert Roos, Balázs Hidvéghi, Clara Aguilera, Charles Goerens, Gianantonio Da Re, Beata Mazurek, Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans, Angel Dzhambazki, Asim Ademov, Benoît Lutgen, Riho Terras, Seán Kelly, Krzysztof Hetman, Gabriel Mato, Simone Schmiedtbauer és Pernille Weiss.

Felszólal Peter Jahr, Ulrike Müller és Janusz Wojciechowski.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.10.20-i jegyzőkönyv, 21. pont (A9-0200/2020 és A9-0198/2020), 2020.10.21-i jegyzőkönyv, 9. pont , 2020.10.21-i jegyzőkönyv, 17. pont , 2020.10.22-i jegyzőkönyv, 2. pont , 2020.10.22-i jegyzőkönyv, 12. pont , 2020.10.22-i jegyzőkönyv, 16. pont és 2020.10.23-i jegyzőkönyv, 3. pont (A9-0200/2020), 2020.10.23-i jegyzőkönyv, 3. pont (A9-0199/2020) (módosítások); 2020.10.23-i jegyzőkönyv, 7. pont (A9-0198/2020), 2020.10.23-i jegyzőkönyv, 11. pont (A9-0200/2020 és A9-0199/2020) (zárószavazás).


6. A napirend módosítása

A képviselőcsoportokkal történt egyeztetés alapján az elnök javasolja, hogy a mai harmadik szavazás eredményeinek bejelentésére a holnapi 9.00 órai időpont helyett ma, október 20-án este 23.00 órakor kerüljön sor.

Ezenkívül a szavazásra kerülő egyes napirendi pontokat a benyújtott módosítások számának, valamint a részenkénti vagy külön szavazásra irányuló kérelmeknek a figyelembevétele érdekében átcsoportosították a szavazások között.

A szavazásra kerülő egyes napirendi pontok átcsoportosítására vonatkozó információk megtalálhatók az Európai Parlament honlapján, a „Fontos információk” szakaszban.

A Parlament elfogadja ezt a javaslatot. A napirendet ennek megfelelően módosítják.

(Az ülést 12.43-kor felfüggesztik.)


7. Az ülés folytatása

Az ülés 13.12-kor folytatódik.


8. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a szavazás eredményeit:

Ajánlás a Tanácsnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az állandó strukturált együttműködés (PESCO) végrehajtásáról és irányításáról
Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az állandó strukturált együttműködés (PESCO) végrehajtásáról és irányításáról szóló ajánlásáról [2020/2080(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0278)
(A szavazás eredménye: A 2020. október 19-i, 20-i, 21-i, 22-i és 23-i „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

Jelentés az EU és Moldova közötti társulási megállapodás végrehajtásáról
Jelentés az EU és Moldova közötti társulási megállapodás végrehajtásáról [2019/2201(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0279)
(A szavazás eredménye: A 2020. október 19-i, 20-i, 21-i, 22-i és 23-i „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Második jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság [2019/2060(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Az első jelentésről (A9-0078/2020) szóló szavazásra 2020. május 13-án került sor (2020.5.13-i jegyzőkönyv, 20. pont )

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁS

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0270)
(A szavazás eredménye: A 2020. október 19-i, 20-i, 21-i, 22-i és 23-i „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont) 3)

2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács
Második jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács [2019/2057(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Az első jelentésről (A9-0038/2020) szóló szavazásra 2020. május 13-án került sor (2020.5.13-i jegyzőkönyv, 20. pont )

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁS

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0271)
(A szavazás eredménye: A 2020. október 19-i, 20-i, 21-i, 22-i és 23-i „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

(Az ülést 13.21-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Klára DOBREV alelnök

9. Az ülés folytatása

Az ülés 14.30-kor folytatódik.


10. Második szavazási kör

A Parlament zárószavazást tart a következőkről:

—   2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Második jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság [2019/2060(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Az első jelentésről (A9-0078/2020) szóló szavazásra 2020. május 13-án került sor (2020.5.13-i jegyzőkönyv, 20. pont );

—   2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács
Második jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács [2019/2057(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Az első jelentésről (A9-0038/2020) szóló szavazásra 2020. május 13-án került sor (2020.5.13-i jegyzőkönyv, 20. pont ).

A Parlament az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról szavaz:

—   A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az egységes piac működésének javítása
Jelentés a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal: A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az egységes piac működésének javítása [2020/2018(INL)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020);

—   A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az online működő vállalkozásokra vonatkozó kereskedelmi és polgári jogi szabályok kiigazítása
Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályról: kereskedelmi és polgári jogi szabályok kiigazítása [2020/2019(INL)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tiemo Wölken (A9-0177/2020);

—   A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák etikai szempontjainak kerete
Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák etikai szempontjainak keretéről [2020/2012(INL)] - Jogi Bizottság. Előadó: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020);

—   A mesterséges intelligencián alapuló technológiák fejlesztéséhez kapcsolódó szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
Jelentés a mesterséges intelligencián alapuló technológiák fejlesztéséhez kapcsolódó szellemi tulajdonhoz fűződő jogokról [2020/2015(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020).

A szavazás vége: 15.45

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 18.15

(Az ülést 14.31-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Katarina BARLEY alelnök

11. Az ülés folytatása

Az ülés 15.01-kor folytatódik.


12. A Bizottság 2021. évi munkaprogramja (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A Bizottság 2021. évi munkaprogramja (2020/2772(RSP))

Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Andrey Kovatchev, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pedro Marques, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Malik Azmani, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Harald Vilimsky, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Maroš Šefčovič.

A vitát berekesztik.


13. Ajánlás a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a Belarusszal folytatott kapcsolatokról (vita)

Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez / az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a Belarusszal folytatott kapcsolatokról szóló ajánlásáról [2020/2081(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

Petras Auštrevičius előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Josep Borrell Fontelles (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

Felszólal Andrius Kubilius, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tonino Picula, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Thierry Mariani, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Viola Von Cramon-Taubadel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anna Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Idoia Villanueva Ruiz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Andrzej Halicki, Kati Piri, Isabel Wiseler-Lima és Miriam Lexmann.

Felszólal Josep Borrell Fontelles és Petras Auštrevičius.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.10.20-i jegyzőkönyv, 21. pont (módosítások); 2020.10.21-i jegyzőkönyv, 17. pont (zárószavazás).


14. Ajánlás a Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés 10. felülvizsgálati eljárásának, a nukleáris fegyverzet ellenőrzésének és a nukleáris fegyverzet leszerelési lehetőségeinek előkészítéséről (vita)

Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés 10. évi felülvizsgálati eljárásának, a nukleáris fegyverzet ellenőrzésének és a nukleáris fegyverzet leszerelési lehetőségeinek előkészítéséről szóló ajánlásáról [2020/2004(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Sven Mikser (A9-0020/2020)

Sven Mikser előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Josep Borrell Fontelles (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

Felszólal Lukas Mandl, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Andreas Schieder, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Jérôme Rivière, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Mounir Satouri, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Özlem Demirel, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal: Fabio Massimo Castaldo, független.

Felszólal: Josep Borrell Fontelles.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.10.20-i jegyzőkönyv, 21. pont (módosítások); 2020.10.21-i jegyzőkönyv, 17. pont (zárószavazás).


15. Rendőri brutalitás az EU-ban (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Rendőri brutalitás az EU-ban (2020/2823(RSP))

Michael Roth (a Tanács soros elnöke) és Ylva Johansson (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Vladimír Bilčík, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Lars Patrick Berg, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Diana Riba i Giner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Lucia Ďuriš Nicholsonová, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Clare Daly, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ivan Štefanec, Kathleen Van Brempt, Michal Šimečka, Silvia Sardone, Alviina Alametsä, Joachim Stanisław Brudziński, Robert Hajšel, Jérôme Rivière, Patryk Jaki, Assita Kanko, Angel Dzhambazki és Antoni Comín i Oliveres.

Felszólal Ylva Johansson és Michael Roth.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 17.30-kor felfüggesztik.)


16. Az ülés folytatása

Az ülés 18.18-kor folytatódik.


17. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa az alábbiról tartott szavazás eredményét:

2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
Második jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság [2019/2060(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0188/2020)
Az első jelentésről (A9-0078/2020) szóló szavazásra 2020. május 13-án került sor (2020.5.13-i jegyzőkönyv, 20. pont )

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0270)
(A szavazás eredménye: A 2020. október 19-i, 20-i, 21-i, 22-i és 23-i „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

2018. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Európai Tanács és Tanács
Második jelentés az Európai Unió 2018. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács [2019/2057(DEC)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Tomáš Zdechovský (A9-0189/2020)
Az első jelentésről (A9-0038/2020) szóló szavazásra 2020. május 13-án került sor (2020.5.13-i jegyzőkönyv, 20. pont )

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0271)
(A szavazás eredménye: A 2020. október 19-i, 20-i, 21-i, 22-i és 23-i „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az egységes piac működésének javítása
Jelentés a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal: A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az egységes piac működésének javítása [2020/2018(INL)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0272)
(A szavazás eredménye: A 2020. október 19-i, 20-i, 21-i, 22-i és 23-i „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az online működő vállalkozásokra vonatkozó kereskedelmi és polgári jogi szabályok kiigazítása
Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályról: kereskedelmi és polgári jogi szabályok kiigazítása [2020/2019(INL)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0273)
(A szavazás eredménye: A 2020. október 19-i, 20-i, 21-i, 22-i és 23-i „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák etikai szempontjainak kerete
Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák etikai szempontjainak keretéről [2020/2012(INL)] - Jogi Bizottság. Előadó: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0275)
(A szavazás eredménye: A 2020. október 19-i, 20-i, 21-i, 22-i és 23-i „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A mesterséges intelligencián alapuló technológiák fejlesztéséhez kapcsolódó szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
Jelentés a mesterséges intelligencián alapuló technológiák fejlesztéséhez kapcsolódó szellemi tulajdonhoz fűződő jogokról [2020/2015(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0277)
(A szavazás eredménye: A 2020. október 19-i, 20-i, 21-i, 22-i és 23-i „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)


ELNÖKÖL:
Marcel KOLAJA alelnök

18. Az ülés folytatása

Az ülés 20.00-kor folytatódik.


19. Harmadik szavazási kör

A Parlament az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról szavaz:

—   Közös agrárpolitika – a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez nyújtott, az EMGA és az EMVA által finanszírozott támogatás ***I
Jelentés a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Peter Jahr (A8-0200/2019);

—   Közös agrárpolitika: finanszírozás, irányítás és nyomon követés ***I
Jelentés a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Ulrike Müller (A8-0199/2019).

A Parlament zárószavazást tart a következőkről:

—   A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az egységes piac működésének javítása
Jelentés a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal: A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az egységes piac működésének javítása [2020/2018(INL)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020);

—   A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az online működő vállalkozásokra vonatkozó kereskedelmi és polgári jogi szabályok kiigazítása
Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályról: kereskedelmi és polgári jogi szabályok kiigazítása [2020/2019(INL)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tiemo Wölken (A9-0177/2020);

—   A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály és az alapvető jogokkal kapcsolatos kérdések
Jelentés a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályról és az alapvető jogokkal kapcsolatos kérdésekről [2020/2022(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Kris Peeters (A9-0172/2020);

—   A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák etikai szempontjainak kerete
Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák etikai szempontjainak keretéről [2020/2012(INL)] - Jogi Bizottság. Előadó: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020);

—   A mesterséges intelligencia polgári jogi felelősségi rendszere
Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a mesterséges intelligencia polgári jogi felelősségi rendszeréről [2020/2014(INL)] - Jogi Bizottság. Előadó: Axel Voss (A9-0178/2020);

—   A mesterséges intelligencián alapuló technológiák fejlesztéséhez kapcsolódó szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
Jelentés a mesterséges intelligencián alapuló technológiák fejlesztéséhez kapcsolódó szellemi tulajdonhoz fűződő jogokról [2020/2015(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020);

—   Ajánlás a Tanácsnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az állandó strukturált együttműködés (PESCO) végrehajtásáról és irányításáról
Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az állandó strukturált együttműködés (PESCO) végrehajtásáról és irányításáról szóló ajánlásáról [2020/2080(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Radosław Sikorski (A9-0165/2020);

—   Jelentés az EU és Moldova közötti társulási megállapodás végrehajtásáról
Jelentés az EU és Moldova közötti társulási megállapodás végrehajtásáról [2019/2201(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020).

A Parlament az alábbi dokumentumokhoz benyújtott módosításokról szavaz:

—   Ajánlásra a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a Belarusszal folytatott kapcsolatokról
Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez / az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a Belarusszal folytatott kapcsolatokról szóló ajánlásáról [2020/2081(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020);

—   Ajánlás a Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés 10. felülvizsgálati eljárásának, a nukleáris fegyverzet ellenőrzésének és a nukleáris fegyverzet leszerelési lehetőségeinek előkészítéséről
Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés 10. évi felülvizsgálati eljárásának, a nukleáris fegyverzet ellenőrzésének és a nukleáris fegyverzet leszerelési lehetőségeinek előkészítéséről szóló ajánlásáról [2020/2004(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Sven Mikser (A9-0020/2020).

A szavazás vége: 21.15

A szavazás megkezdődik.

A szavazás eredményének bejelentése: 23.00.

(Az ülést 20.01-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

20. Az ülés folytatása

Az ülés 23.00-kor folytatódik.


21. A szavazás eredményének bejelentése

Az elnök felolvassa a szavazás eredményeit:

Közös agrárpolitika – a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez nyújtott, az EMGA és az EMVA által finanszírozott támogatás ***I
Jelentés a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0287)
(A szavazás eredménye: A 2020. október 19-i, 20-i, 21-i, 22-i és 23-i „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

Közös agrárpolitika: finanszírozás, irányítás és nyomon követés ***I
Jelentés a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és nyomon követéséről, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0393 - C8-0247/2018- 2018/0217(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0288)
(A szavazás eredménye: A 2020. október 19-i, 20-i, 21-i, 22-i és 23-i „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az egységes piac működésének javítása
Jelentés a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal: A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az egységes piac működésének javítása [2020/2018(INL)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Alex Agius Saliba (A9-0181/2020)

(Az összes parlamenti képviselő többsége szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0272)
(A szavazás eredménye: A 2020. október 19-i, 20-i, 21-i, 22-i és 23-i „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az online működő vállalkozásokra vonatkozó kereskedelmi és polgári jogi szabályok kiigazítása
Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályról: kereskedelmi és polgári jogi szabályok kiigazítása [2020/2019(INL)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tiemo Wölken (A9-0177/2020)

(Az összes parlamenti képviselő többsége szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0273)
(A szavazás eredménye: A 2020. október 19-i, 20-i, 21-i, 22-i és 23-i „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály és az alapvető jogokkal kapcsolatos kérdések
Jelentés a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályról és az alapvető jogokkal kapcsolatos kérdésekről [2020/2022(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Kris Peeters (A9-0172/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0274)
(A szavazás eredménye: A 2020. október 19-i, 20-i, 21-i, 22-i és 23-i „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák etikai szempontjainak kerete
Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a mesterséges intelligencia, a robotika és a kapcsolódó technológiák etikai szempontjainak keretéről [2020/2012(INL)] - Jogi Bizottság. Előadó: Ibán García Del Blanco (A9-0186/2020)

(Az összes parlamenti képviselő többsége szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0275)
(A szavazás eredménye: A 2020. október 19-i, 20-i, 21-i, 22-i és 23-i „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A mesterséges intelligencia polgári jogi felelősségi rendszere
Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a mesterséges intelligencia polgári jogi felelősségi rendszeréről [2020/2014(INL)] - Jogi Bizottság. Előadó: Axel Voss (A9-0178/2020)

(Az összes parlamenti képviselő többsége szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0276)
(A szavazás eredménye: A 2020. október 19-i, 20-i, 21-i, 22-i és 23-i „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A mesterséges intelligencián alapuló technológiák fejlesztéséhez kapcsolódó szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
Jelentés a mesterséges intelligencián alapuló technológiák fejlesztéséhez kapcsolódó szellemi tulajdonhoz fűződő jogokról [2020/2015(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Stéphane Séjourné (A9-0176/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0277)
(A szavazás eredménye: A 2020. október 19-i, 20-i, 21-i, 22-i és 23-i „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

Ajánlás a Tanácsnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének az állandó strukturált együttműködés (PESCO) végrehajtásáról és irányításáról
Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az állandó strukturált együttműködés (PESCO) végrehajtásáról és irányításáról szóló ajánlásáról [2020/2080(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Radosław Sikorski (A9-0165/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0278)
(A szavazás eredménye: A 2020. október 19-i, 20-i, 21-i, 22-i és 23-i „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

Jelentés az EU és Moldova közötti társulási megállapodás végrehajtásáról
Jelentés az EU és Moldova közötti társulási megállapodás végrehajtásáról [2019/2201(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Dragoş Tudorache (A9-0166/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P9_TA(2020)0279)
(A szavazás eredménye: A 2020. október 19-i, 20-i, 21-i, 22-i és 23-i „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

Ajánlásra a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a Belarusszal folytatott kapcsolatokról
Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez / az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a Belarusszal folytatott kapcsolatokról szóló ajánlásáról [2020/2081(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0280)
(A szavazás eredménye: A 2020. október 19-i, 20-i, 21-i, 22-i és 23-i „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

Ajánlás a Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés 10. felülvizsgálati eljárásának, a nukleáris fegyverzet ellenőrzésének és a nukleáris fegyverzet leszerelési lehetőségeinek előkészítéséről
Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés 10. évi felülvizsgálati eljárásának, a nukleáris fegyverzet ellenőrzésének és a nukleáris fegyverzet leszerelési lehetőségeinek előkészítéséről szóló ajánlásáról [2020/2004(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Sven Mikser (A9-0020/2020)

(Egyszerű többség szükséges.)

MÓDOSÍTÁSOK

Lásd: Elfogadott szövegek (P9_TA(2020)0281)
(A szavazás eredménye: A 2020. október 19-i, 20-i, 21-i, 22-i és 23-i „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)


22. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

Kivételes jelleggel legfeljebb 400 szavas szavazatindokolások kerülnek elfogadásra.


23. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek és a Parlament internetes oldalán találhatók. Csak tájékoztatási célt szolgálnak és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követő két hét során rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


24. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 659.661/OJME).


25. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.12-kor berekesztik.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Alieva-Veli Atidzhe, Anderson Christine, Andrews Barry, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis Konstantinos, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Belka Marek, Benifei Brando, Bentele Hildegard, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bilčík Vladimír, Biteau Benoît, Blaga Vasile, Bloss Michael, Bocskor Andrea, Bogovič Franc, Bompard Manuel, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danti Nicola, Da Re Gianantonio, De Castro Paolo, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Deparnay-Grunenberg Anna, Dobrev Klára, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Flego Valter, Fotyga Anna, Fourlas Loucas, Fragkos Emmanouil, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gál Kinga, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Giegold Sven, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grapini Maria, Griset Catherine, Gruffat Claude, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Halicki Andrzej, Hansen Christophe, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hazekamp Anja, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet France, Jurgiel Krzysztof, Jurzyca Eugen, Juvin Herve, Kaili Eva, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Limmer Sylvia, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Lutgen Benoît, MacManus Chris, Madison Jaak, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mandl Lukas, Mariani Thierry, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Mavrides Costas, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, O'Sullivan Grace, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Picierno Pina, Pieper Markus, Pignedoli Sabrina, Pirbakas Maxette, Pîslaru Dragoş, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Reil Guido, Reintke Terry, Ries Frédérique, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez Palop Eugenia, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Sokol Tomislav, Solís Pérez Susana, Sonneborn Martin, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Terras Riho, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Von Cramon-Taubadel Viola, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Igazoltan távol lévők:

Beňová Monika, Maydell Eva, Ochojska Janina, Rougé André

A Covid19-világjárvánnyal összefüggő okok miatt távszavazási rendszert vezettek be (lásd a szavazásra vonatkozó szabályokról szóló 2004. május 3-i elnökségi határozatot kiegészítő 2020. március 20-i elnökségi határozatot). A szavazáson részt vevő képviselők neve az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepel, amely a Parlament honlapján elérhető.

Utolsó frissítés: 2021. október 28.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat