Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 1k
Сряда, 21 октомври 2020 г. - Брюксел

4. Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)

На Парламента беше предаден следния проект на мярка за изпълнение, свързан с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета, съдържащо списък на коформулантите, които не са одобрени за включване в продукти за растителна защита (D066442/07 - 2020/2822(RPS) - срок: 14 декември 2020)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
подпомагаща: IMCO (член 57 от Правилника за дейността), AGRI (член 57 от Правилника за дейността)

Последно осъвременяване: 20 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност