Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 1k
Woensdag 21 oktober 2020 - Brussel

4. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement)

Het volgende ontwerp van uitvoeringsmaatregel dat onder de regelgevingsprocedure met toetsing valt, is aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad met de lijst van formuleringshulpstoffen die niet worden aanvaard voor opname in gewasbeschermingsmiddelen (D066442/07 - 2020/2822(RPS) - termijn : 14 december 2020)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: IMCO (artikel 57 van het Reglement), AGRI (artikel 57 van het Reglement)

Laatst bijgewerkt op: 19 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid