Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 1k
Miercuri, 21 octombrie 2020 - Bruxelles

4. Măsuri de punere în aplicare (articolul 112 din Regulamentul de procedură)

Următorul proiectul de măsură de punere în aplicare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, a fost transmis Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului care stabilește lista coformulanților care nu pot intra în compoziția produselor de protecție a plantelor (D066442/07 - 2020/2822(RPS) - termen: 14 decembrie 2020)
retrimis comisiei competente: ENVI
aviz: IMCO (articolul 57 din Regulamentul de procedură), AGRI (articolul 57 din Regulamentul de procedură)

Ultima actualizare: 19 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate