Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 1k
Streda, 21. októbra 2020 - Brusel

4. Vykonávacie opatrenia (článok 112 rokovacieho poriadku)

Parlamentu bol predložený tento návrh vykonávacieho opatrenia patriaci do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, v ktorej sa uvádza zoznam koformulantov, ktorých začlenenie do prípravkov na ochranu rastlín sa neakceptovalo (D066442/07 - 2020/2822(RPS) - lehota: 14. decembra 2020)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článok 57 rokovacieho poriadku), AGRI (článok 57 rokovacieho poriadku)

Posledná úprava: 19. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia