Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 2k
Středa, 21. října 2020 - Brusel

5. První hlasování
CRE

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích k:

—   Budoucnost evropského vzdělávání s ohledem na onemocnění COVID-19
Návrh usnesení B9-0338/2020;

—   Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány EZZF a EZFRV ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Hlasovat bylo možné do 10:30.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na 13:00.

Poslední aktualizace: 19. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí