Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 2k
Srijeda, 21. listopada 2020. - Bruxelles

5. Prvi krug glasovanja
Doslovno izvješće

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

—   Budućnost europskog obrazovanja u kontekstu bolesti COVID-19
Prijedlog rezolucije B9-0338/2020;

—   Zajednička poljoprivredna politika - potpora za strateške planove koje izrađuju države članice i koji se financiraju iz fondova EFJP i EPFRR ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Glasovanje je bilo moguće do 10:30.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 13:00.

Posljednje ažuriranje: 19. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti