Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 2k
Trečiadienis, 2020 m. spalio 21 d. - Briuselis

5. Pirmasis balsavimas
Stenograma

Parlamentas balsavo dėl šių dokumentų pakeitimų:

—   Europos švietimo ateitis atsižvelgiant į COVID-19
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0338/2020;

—   Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Balsavimas bus tęsiamas iki 10.30 val.

Pradėta balsuoti.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 13 val.

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika