Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 2k
Miercuri, 21 octombrie 2020 - Bruxelles

5. Prima sesiune de votare
Stenograma

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

—   Viitorul învățământului european în contextul pandemiei de COVID-19
Propunere de rezoluție B9-0338/2020;

—   Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Scrutinul va fi deschis până la 10.30.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la ora 13.

Ultima actualizare: 19 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate