Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0216(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0200/2019

Dezbateri :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Voturi :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

Proces-verbal
XML 3k
Miercuri, 21 octombrie 2020 - Bruxelles

9. Anunțarea rezultatelor votului

Președinta a citit rezultatele votării:

Viitorul învățământului european în contextul pandemiei de COVID-19
Propunere de rezoluție B9-0338/2020

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0282)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 15)

Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR ***I
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0287)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 19, 20, 21, 22 și 23 octombrie 2020, punctul 21)

(Ședința a fost suspendată la 13.59.)

Ultima actualizare: 19 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate