Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0216(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0200/2019

Разисквания :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Гласувания :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Приети текстове :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

Протокол
XML 12k
Сряда, 21 октомври 2020 г. - Брюксел

17. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0287)
(Резултати от гласуването: приложение “Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22 и 23 октомври 2020 г., точка 21)

Препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно отношенията с Беларус
Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно отношенията с Беларус [2020/2081(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА

Приема се (P9_TA(2020)0280)
(Резултати от гласуването: приложение “Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22 и 23 октомври 2020 г., точка 13)

Препоръка до върховния представител и до Съвета при подготовката на десетия процес на преразглеждане на Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО), вариантите за контрол над ядрените оръжия и за ядрено разоръжаване
Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета и до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно подготовката на процеса на преразглеждане на Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) през 2020 г., вариантите за контрол над ядрените оръжия и за ядрено разоръжаване [2020/2004(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Sven Mikser (A9-0020/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА

Приема се (P9_TA(2020)0281)
(Резултати от гласуването: приложение “Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22 и 23 октомври 2020 г., точка 14)

Икономически политики на еврозоната за 2020 г.
Доклад относно икономическите политики на еврозоната за 2020 г. [2020/2078(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

(Резултати от гласуването: приложение “Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22 и 23 октомври 2020 г., точка 17)

Политики в областта на заетостта и социални политики на еврозоната за 2020 г.
Доклад относно политиките в областта на заетостта и социалните политики на еврозоната за 2020 г. [2020/2079(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ID)

Отхвърля се

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0284)
(Резултати от гласуването: приложение “Резултати от гласуването“ от 19, 20, 21, 22 и 23 октомври 2020 г., точка 18)

(Заседанието беше прекъснато в 18.39 ч.)

Последно осъвременяване: 20 септември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност