Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0216(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0200/2019

Debatai :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Balsavimas :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

Protokolas
XML 10k
Trečiadienis, 2020 m. spalio 21 d. - Briuselis

17. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkė paskelbė galutinius balsavimo rezultatus dėl:

Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas ***I
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0287)
(Balsavimo rezulatatai: 2020 m. spalio 19, 20, 21, 22 ir 23 d. „Balsavimo priedas“, punktas 21)

Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl santykių su Baltarusija
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl santykių su Baltarusija [2020/2081(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Priimta (P9_TA(2020)0280)
(Balsavimo rezulatatai: 2020 m. spalio 19, 20, 21, 22 ir 23 d. „Balsavimo priedas“, punktas 13)

Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) 10-ojo peržiūros proceso parengimo, branduolinių ginklų kontrolės ir branduolinio nusiginklavimo galimybių
Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) 2020 m. peržiūros proceso parengimo, branduolinių ginklų kontrolės ir branduolinio nusiginklavimo galimybių [2020/2004(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Sven Mikser (A9-0020/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS

Priimta (P9_TA(2020)0281)
(Balsavimo rezulatatai: 2020 m. spalio 19, 20, 21, 22 ir 23 d. „Balsavimo priedas“, punktas 14)

2020 m. euro zonos ekonominė politika
Pranešimas dėl 2020 m. euro zonos ekonominės politikos [2020/2078(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PAKEITIMAI

(Balsavimo rezulatatai: 2020 m. spalio 19, 20, 21, 22 ir 23 d. „Balsavimo priedas“, punktas 17)

2020 m. euro zonos užimtumo ir socialinė politika
Pranešimas dėl 2020 m. euro zonos užimtumo ir socialinės politikos [2020/2079(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateiktas ID frakcijos)

Atmesta

PAKEITIMAI

Žr. Priimtus tekstus (P9_TA(2020)0284)
(Balsavimo rezulatatai: 2020 m. spalio 19, 20, 21, 22 ir 23 d. „Balsavimo priedas“, punktas 18)

(Posėdis sustabdytas 18.39 val.)

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika