Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0216(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0200/2019

Debatter :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Omröstningar :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Antagna texter :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

Protokoll
XML 9k
Onsdagen den 21 oktober 2020 - Bryssel

17. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för stöd till strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna enligt den gemensamma jordbrukspolitiken (strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken) och finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Peter Jahr (A8-0200/2019)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2020)0287)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 21)

Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden/unionens höga representant om förbindelserna med Belarus
Betänkande om Europaparlamentets förslag till rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om förbindelserna med Belarus [2020/2081(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Petras Auštrevičius (A9-0167/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P9_TA(2020)0280)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 13)

Rekommendation till den höga representanten och rådet om förberedelsen av den tionde granskningskonferensen för icke-spridningsfördraget, kärnvapenkontroll och möjligheter till kärnvapennedrustning
Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik avseende förberedelsen av den tionde granskningskonferensen för icke-spridningsfördraget, kärnvapenkontroll och möjligheter till kärnvapennedrustning [2020/2004(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sven Mikser (A9-0020/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

Antogs (P9_TA(2020)0281)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 14)

Den ekonomiska politiken i euroområdet 2020
Betänkande om den ekonomiska politiken i euroområdet 2020 [2020/2078(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 17)

Sysselsättning och socialpolitik i euroområdet 2020
Betänkande om sysselsättning och socialpolitik i euroområdet 2020 [2020/2079(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Klára Dobrev (A9-0183/2020)

(Enkel majoritet erfordrades.)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från ID-gruppen)

Förkastades

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2020)0284)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", av den 19, 20, 21, 22 och 23 oktober 2020, punkt 18)

(Sammanträdet avbröts kl. 18.39.)

Senaste uppdatering: 28 oktober 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy