Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 6k
Středa, 21. října 2020 - Brusel

19. Třetí hlasování
Doslovné záznamy

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích k:

—   Společná zemědělská politika – podpora pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy a financovány EZZF a EZFRV ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Parlament hlasoval v konečných hlasováních:

—   Budoucnost evropského vzdělávání s ohledem na onemocnění COVID-19
Návrh usnesení B9-0338/2020;

—   Povinnosti v oblasti vízové vzájemnosti podle článku 7 nařízení (EU) 2018/1806
Návrh usnesení B9-0339/2020;

—   Hospodářské politiky eurozóny v roce 2020
Zpráva o hospodářských politikách eurozóny v roce 2020 [2020/2078(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Joachim Schuster (A9-0193/2020);

—   Politika zaměstnanosti a sociální politika eurozóny v roce 2020
Zpráva o politice zaměstnanosti a sociální politice eurozóny v roce 2020 [2020/2079(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Klára Dobrev (A9-0183/2020).

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích k:

—   Odlesňování
Zpráva obsahující doporučení Komisi k právnímu rámci EU pro zastavení a odvrácení globálního odlesňování na úrovni EU [2020/2006(INL)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Delara Burkhardt (A9-0179/2020).

Hlasovat bylo možné do 21:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na nadcházející den, čtvrtek 22. října 2020, v 9:00.

Poslední aktualizace: 19. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí