Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 6k
Onsdag den 21. oktober 2020 - Bruxelles

19. Tredje afstemningsrunde
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

—   Den fælles landbrugspolitik - støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne og finansieres gennem EGFL og ELFUL ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Parlamentet gik over til den endelige afstemning om:

—   Fremtiden for uddannelse i Europa i forbindelse med covid-19
Forslag til beslutning B9-0338/2020;

—   Kommissionens forpligtelser for så vidt angår visumgensidighed i henhold til artikel 7 i forordning (EU) 2018/1806
Forslag til beslutning B9-0339/2020;

—   Den økonomiske politik i euroområdet 2020
Betænkning om den økonomiske politik i euroområdet 2020 [2020/2078(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Joachim Schuster (A9-0193/2020);

—   Beskæftigelses- og socialpolitik i euroområdet 2020
Betænkning om beskæftigelses- og socialpolitik i euroområdet 2020 [2020/2079(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Klára Dobrev (A9-0183/2020).

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

—   Skovrydning
Betænkning med henstillinger til Kommissionen om en EU-retlig ramme for at standse og vende den EU-anførte globale skovrydning [2020/2006(INL)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Delara Burkhardt (A9-0179/2020).

Afstemningen ville være åben til kl. 21.15.

Afstemningen gennemførtes.

Resultatet af afstemningerne ville blive bekendtgjort den efterfølgende dag, torsdag den 22. oktober 2020 kl. 09.00.

Seneste opdatering: 19. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik