Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 6k
Keskiviikko 21. lokakuuta 2020 - Bryssel

19. Kolmannet äänestykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

—   Yhteinen maatalouspolitiikka - jäsenvaltioiden laatimien, maataloustukirahastosta ja maaseuturahastosta rahoitettavien strategiasuunnitelmien tuki ***I
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin lopulliset äänestykset seuraavista asiakirjoista:

—   Koulutuksen tulevaisuus Euroopassa covid-19-kriisin valossa
Päätöslauselmaesitys B9-0338/2020

—   Asetuksen (EU) 2018/1806 7 artiklan mukaiset viisumikohtelun vastavuoroisuuteen liittyvät komission velvoitteet
Päätöslauselmaesitys B9-0339/2020

—   Talouspolitiikka euroalueella vuonna 2020
Mietintö talouspolitiikasta euroalueella vuonna 2020 [2020/2078(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Joachim Schuster (A9-0193/2020)

—   Työllisyys- ja sosiaalipolitiikka euroalueella vuonna 2020
Mietintö työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta euroalueella vuonna 2020 [2020/2079(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Klára Dobrev (A9-0183/2020).

Parlamentin äänestettäväksi annettiin seuraaviin asiakirjoihin esitetyt tarkistukset:

—   Metsäkato
Mietintö suosituksista komissiolle EU:n oikeudellisesta kehyksestä EU-vetoisen maailmanlaajuisen metsäkadon pysäyttämiseksi ja sen suunnan kääntämiseksi [2020/2006(INL)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Delara Burkhardt (A9-0179/2020).

Äänestykset olivat avoinna klo 21.15 saakka.

Äänestykset toimitettiin.

Äänestystulokset ilmoitetaan huomenna torstaina 22. lokakuuta 2020 klo 9.00.

Päivitetty viimeksi: 19. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö