Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 5k
Srijeda, 21. listopada 2020. - Bruxelles

19. Treći krug glasovanja
Doslovno izvješće

Parlament je glasovao o amandmanima podnesenima na:

—   Zajednička poljoprivredna politika - potpora za strateške planove koje izrađuju države članice i koji se financiraju iz fondova EFJP i EPFRR ***I
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća [COM(2018)0392 - C8-0248/2018 - 2018/0216(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Peter Jahr (A8-0200/2019).

Parlament je pristupio konačnom glasovanju o:

—   Budućnost europskog obrazovanja u kontekstu bolesti COVID-19
Prijedlog rezolucije B9-0338/2020;

—   Obveze Komisije u području viznog reciprociteta u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) 2018/1806
Prijedlog rezolucije B9-0339/2020;

—   Ekonomske politike europodručja u 2020.
Izvješće o ekonomskim politikama europodručja u 2020. [2020/2078(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Joachim Schuster (A9-0193/2020);

—   Politika zapošljavanja i socijalna politika europodručja u 2020.
Izvješće o politici zapošljavanja i socijalnoj politici europodručja u 2020. [2020/2079(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Klára Dobrev (A9-0183/2020).

Parlament je glasovao o amandmanima podnesenima na:

—   Krčenja šuma
Izvješće s preporukama Komisiji o pravnom okviru EU-a za zaustavljanje i poništavanje globalnog krčenja šuma koje je uzrokovao EU [2020/2006(INL)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Delara Burkhardt (A9-0179/2020).

Glasovanje je bilo moguće do 21:15.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljenu u četvratk 22. listopada 2020 u 9:00.

Posljednje ažuriranje: 19. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti